اخلاق خانواده

پرسش هاي مربوط به اخلاق خانواده

اذیت پدر و مادر

آیا اذیت پدر و مادر داراى آثار وضعى در این دنیا است؟

گفتنى است که در سخنان گهربار پیشوایان دینى، نافرمانى و آزار به پدر و مادر را در کوتاهى عمر مؤثر دانسته، چنان که نیکى و احترام به آن دو را سبب طول عمر یاد کرده اند؛ از جمله، امام ششم علیه السلام مى فرم

احترام به پدرومادريعني چه؟

احترام به پدرومادريعني چه؟

در پاسخ به اين سوال به موارد زير توجه كنيد .

عدم راز داری همسر

شوهرم با من حرف نمي زند ولي از من حرف مي زند نزد غريبه و آشنا و فاميل من از كسي خبر ندارم ولي اطرافيانش همه از جزييات زندگي من خبر دارند محرم نامحرم هم سرش نمي شود در اين ناامني چه كنم؟

خوشحالیم بار دیگر شما مخاطب ما هستید اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با این موضوع برای شما باشيم.هر چند سوال شما واضح است اما مشخص نکردید منظور شما از اینکه همسرتان با شما صحبت نمی کنند چیست ؟علت آن چ

ظن و گمان به خانواده

آيا فرزند و همسر فرزند انسان نيز به حكم آيه (و قولوا للناس حسنا) جزيي از كلمه ناس تلقي مي شوند و احتراز از غيبت و ظن و گمان در خصوص آنان نيز واجب است و يا در صورت دلسوزي ،پدر و مادر مي توانند در خصوص ايشان غيبت يا ظن و گمان داشته باشند؟

پاسخ به اين سئوال نيازمند توجه به مطالب ذيل است :

جلب احترام در خانواده

من با رفتار خانواده ام مشكل دارم و اونا به همديگه و به من احترام نميذارن و متقابلا من هم همين طور! و اونجور كه بايد همديگر رو دوست نداريم، براي جلب احترامشون چه كنم؟

دانشجوی گرامی،احساستان را نسبت به موضوعی که در فضای ارتباطی خود و خانواده­تان وجود دارد درک می نماییم، امیدورایم هر چه زودتر این مسائل از زندگیتان رخت بربندد تا در کنار خانواد خود زندگی شاد و بانشاطی