اصلاح و تقويت باورها

مثبت اندیشی و توکل

مثبت انديشي و توكل چه رابطه اي باهم دارند؟

پرسشگر محترم با سلام و تشكر از ارتباطتان با اين مركز.بايدعرض كرد.انسان در طول زندگي خود همواره به دنبال پيشرفت و كسب موفقيت است. موفقيت در زندگي متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پيرامون است.

آثار ایمان

ايمان و تاثيرات آن؟

سؤال شما دانشجوي گرامي شروع خوبي براي تحكيم مباني اعتقادي مي باشد و ما نيز از اينكه چنين مسيري را براي تقويت مباني اعتقادي خود آغاز نموده ايد خوشحاليم اما خوب است بدانيد بحث فوائد ايمان ؛ بحث بسيار طو

فوايد ايمان به خدا

فايده ايمان به خدا در زندگي چيست؟

سؤال شما دانشجوي گرامي شروع خوبي براي تحكيم مباني اعتقادي مي باشد و ما نيز از اينكه چنين مسيري را براي تقويت مباني اعتقادي خود آغاز نموده ايد خوشحاليم اما خوب است بدانيد بحث فوائد ايمان ؛ بحث بسيار طولاني وعميقي مي باشد كه بررسي همه ابعاد آن در اين نوشتار نمي گنجد .
و ما دراين نوشتار فقط مي توانيم به برخي از اين آثار اشاره نمائيم اما قبل از بيان آثار و فوائد ايمان ذكر دو نكته ضروري مي نمايد.

راه افزايش ايمان

چگونه ايمان خود را در مسير قرب به خدا افزايش دهيم؟

اولين گام در مسير حرکت به سوي خدا و تقرّب و نزديکي به او، آگاهي و سپس ايمان و عمل صالح است . به طور کلي مي توان گفت: ايمان محصول آگاهي و عمل صالح است.

پنجاه صفت مومن از ديدگاه قرآن کريم

در قرآن کریم صفات و ویژگی هایی برای مومنین بیان شده است که به مطالعه آنها می پردازیم.

1- در اداى نماز سخت اهتمام داشته و داراى قلبى خاشع به وقت نمازند.
2- به اداى زكات شوق وافر دارند.
3- از شهوت‏رانى غلط و گناهان مربوط به غريزه احتراز جسته و در عوض به سنت ازدواج اهميت مى‏دهند.