تقويم عبادي

درباره مناسبت هاي ديني مانند ماه مبارک رمضان

فضيلت و اعمال ماه مبار ک رمضان

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ماه رمضان المبارک ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }jpg_14.

فضيلت و اعمال ماه رجب

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ماه رجب الحرام ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }
اهمّيت / فضيلت :

اعمال و مستحبات روز اول سال-نوروز-

اوّل نوروز :
در روايات برای نوروز، اين آداب وارد شده است :
1- روزه .
2- غسل .
3- نماز .
4- پوشيدن لباس پاكيزه و استعمال بوی خوش .
5- خواندن دعای تحويل سال :

اعمال روز عيد نوروز

اعمال روز عيد نوروز

فضيلت و اعمال ماه ذيقعده

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ماه ذيقعده الحرام ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }
اهمّيت / فضيلت :