اخلاق اجتماعي

الگوي حيا در سبک زندگي اسلامي

اگوي تقویت حیا در سبک زندگي اسلامي
الگوي اسلامي تقویت حیا از دو بخش اساسي «مراقبت هاي لازم جنسي در خانواده» و «مراقبت هاي لازم در جامعه» تشکیل مي شود.
بخش اول
چکیده

ويژگي هاي شهروند اخلاقي مسلمان

توجه به مقدماتي مي‌تواند ما را در دست‌يابي به پاسخ راهنمايي کند:

1. انسان موجودي اجتماعي است و به تعبير دقيق‌تر «مدني بالطبع»[1] است و به گواهي تاريخ هم از ديرباز به صورت اجتماعي مي‌زيسته است.

2. مکتب حيات بخش اسلام به عنوان آخرين شريعت الاهي، ديني جامع و کامل است و براي جنبه‌هاي مختلف زندگي انسان که از آن جمله زندگي اجتماعي انسان است، داراي قانون و توصيه‌هاي اخلاقي است. به ديگر سخن؛ همان گونه که براي تنظيم ارتباط فرد با خدا، احکام و دستورالعمل‌هايي دارد، درباره‌ي نحوه‌ي ارتباط افراد يک جامعه با يکديگر نيز، احکام و قوانين بسيار مهمي ارائه کرده است که هر فرد مسلمان در مناسبات و رفتارهاي اجتماعي ملزم به رعايت آنها است.

حسد و آثار ان در زندگي

کلید واژه

حسد، علاج حسد، اسباب حسد، آثار حسد، رذیله، اخلاق.

مقدمه

اخلاق اجتماعي

ارزش واهمیت مدارا وسازگاری با مردم

اخلاق اجتماعى و آداب معاشرت

انسان موجودى است اجتماعى و ناگزير از معاشرت؛ و معاشرت اسلامى، اصولى دارد که در زير مى‏آيد

اصول و کليات معاشرت اسلامى

از نظر اسلام، معاشرت داراى اصول و ضوابطى است و فرد مسلمان بايد در معاشرتهاى خود، کلياتى را مراعات نمايد؛ ما در ذيل به بيان چند اصل از اصول معاشرت خواهيم پرداخت.
حب و بغضها براى رضاى خدا باشد