اخلاق جنسي

روابط دختر و پسر از ديدگاه هاي مختلف

پژوهش حاضر درصدد است، ضمن توصیف وضعیت موجود در دانشگاه‌های کشور ‌ـ از طریق انجام تحقیقی میدانی ـ و ارائه برآوردی از نگرش دانشجویان به رابطه با جنس مخالف و میزان پایبندی به آنها باورهای دینی، به بررسی آرای موجود در این خصوص بپردازد. براساس تحقیق میدانی مزبور، نگرش دانشجویان نسبت به رابطه با جنس مخالف و تأثیر باورهای مذهبی آنها، در حد متوسط ارزیابی شد.

حضور زنان در جامعه

ضرورت حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي

چشم پاکی

چشم‌ پاكي

دين و مهارت‌هاي خويشتن‌داري جنسي (1)

خويشتن‌داري، در هر امري و از جمله در قلمرو غريزه جنسي، نياز به كسب «مهارت» دارد. بدون برخورداري از مهارت، نمي‌توان به خويشتن‌داري دست يافت.

براي چشم هايت

چشم چراني متاسفانه يکي از بيماري ها و عادت هاي ناپسندي است که برخي از افراد جامعه به دلايل مختلف بدان دچار مي شوند. به منظور مبارزه با اين عادت ناپسند, اولا لازم است نسبت به مفهوم, آثار و عواقب و زمينه هاي بروز آن آگاهي بدست آورد و سپس از راهکارهاي عملي براي کنترل آن سود جست. در نوشته زير تقريبا تمامي آنچه شما در زمينه کنترل چشم و درمان چشم چراني بدان نياز داريد, آمده است که اميد واريم مفيد باشد..