اخلاق خانواده

نيکي به والدين و حفظ حقوق ايشان

نيكي و احسان به ديگران، صفتي پسنديده و ممدوح است که هم از نظر عقل و هم از نظر عرف مورد تأييد است. همه جوامع بشري براي اين صفت خداپسندانه، اهميت خاصي قائلند و فاعل آن را محترم مي شمارند. در اين ميان، البته بعضي نيکي ها اهميت دو چندان دارد، که نيکي به پدر و مادر از جمله آنهاست.

خداوند در قرآن بيش از 23 بار صراحتاً و يا ضمناً انسان ها را به احسان و نيکي به پدر و مادر امر فرموده است. 1 ائمه معصومين نيز در سخنان و گفتار خود را به اين فضيلت مهم سفارش و تأکيد فرموده اند. حضرت علي(ع) فرمود: (برّ الوالدين من اکرم الطباع; نيکي به پدر و مادر، ارزش مندترين خلق هاست. )2

آثار رعایت حق‌الناس در خوشبختی خانواده

jpg_36.آثار رعایت حق‌الناس در خوشبختی خانواده
یکی از استوار‌ترین و مهمترین بناها در اسلام و محبوب‌ترین‌ نهاد نزد خدای تعالی است،اما چه بسا به سبب عدم رعایت حق الناس موجب سلب اعتماد و تنفر از یکدیگر شده و بنیان آن متلاشی گردد.

خانواده یکی از استوار‌ترین و مهمترین بناها در اسلام و محبوب‌ترین‌ نهاد نزد خدای تعالی است،اما چه بسا به سبب عدم رعایت حق الناس موجب سلب اعتماد و تنفر از یکدیگر شده و بنیان آن متلاشی گردد. والدین اولین معلم فرزندان هستند که قادرند فرزندان خویش رانسبت به آثار زیان بار آن آگاهی داده و با منع آنها ازاین گناه در رسیدن به کمال یاری رسانند. این نوشتار قصد بیان مصادیق حق الناس تأثیر آن در زندگی به استناد قرآن را دارد.

اخلاق خانواده

اخلاق خانواده
نويسنده: على شيروانى

عوامل اختلاف و كدورت در خانواده از نگاه اسلام

خانواده از مجموعه افرادي تشكيل شده كه مسئوليت هاي متقابلي برعهده آنها است. اين افراد نيازهاي مادي، عاطفي و اجتماعي دارند كه بايد در محيط خانواده برآورده شود.

نقد نظريه كولي كيهاني اشو در مورد خانواده

نگاه تحليلي به نظريه كولي كيهاني اشو در مورد خانواده
Author: رسول حسن زاده |
كليد واژه:اشو ، خانواده ، كمون ، كولي كيهاني
مقدمه