اخلاق دانشجويي

دانشجوي آگاه و اخلاقي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي.

دانشجوي آگاه و اخلاقي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي.

اخلاق دانشجو از ديدگاه مقام معظم رهبري

اخلاق دانشجو از ديدگاه مقام معظم رهبري

قسمت اول.

آسيب ها و راهکارهاي رشد اخلاقي در دانشگاه

تحليلي بر آسيب ها و راهکارهاي رشد اخلاقي در دانشگاه

پديد آورنده : حسين ثنايي

احترام به عالم و استاد

احترام به عالم و استاد

ارزش علم و دانش در قرآن:

يكي از ارزش‌هاي اسلامي در قرآن، «علم و دانش» است.

تحصیل و کسب علم

اهميت علم و دانش