ايمان و باور ديني

نگاه قرآن به عقلانيت دين

نگاه قرآن به عقلانيت دين

محمد تقي فعالي
1ـ مقدمه

مبحث عقل‌گرايي ديني در تاريخ انديشه، پيشينه‌اي بس طولاني دارد ؛ كلام و نيز فلسفه اسلامي دو نمونه بارز اين گرايش است. انديشمندان اسلامي در اين باب از ديگران گوي سبقت ربودند و در اين راه بسي انديشه سوختند و قلم زدند . دفاع عقلاني از دين امروزه از مباحث خرد سوز فيلسوفان دين به شمار مي‌آيد. نگاه به عقلانيت دين از ديدگاه وحي، ساحتي ديگر و نگره‌اي خاص است كه در اين مقال محور بحث قرار گرفته است.
2ـ فراخوان قرآن به تعقل

عوامل دين گريزي و گرايش جوانان به فرهنگ غرب

عوامل دين گريزي و گرايش جوانان به فرهنگ غرب

محمّد عباسي
(دانش آموخته حوزه علميه و كارشناس ارشد جامعه شناسي)

چكيده

چيستي و حقيقت ايمان

چيستي ايمان
ایمان دلبستگى نهایى انسان به امور معنوى است که براى انسان مقدس هستند و براى آن حاضر است عشق و شجاعت از خود نشان دهد.

جريان شناسي نفاق

jpg_37.جريان‌شناسي نفاق و بررسي انگيزه‌هاي آن در انقلاب نبوی
از ديدگاه قرآن كريم
دکتر کاظم قاضی زاده
محمدعلی طبسی
چكيده
نفاق، پدیده‌ای است که در همه جوامع قابل پیگیری است. یکی از این عرصه‌ها، عرصه نظری مباحث نفاق است در این زمینه، بررسی عوامل ظهور نفاق شایسته پژوهش است. بی‌تردید، طرح این‌گونه مباحث از منظر دینی می‌تواند به تحکیم مبانی نظری مطالعات انقلاب اسلامی بینجامد. نفاق در صدر اسلام پديده‌اي است كه از نگاه بسياري، معلول «ترس» و از ديد برخي ديگر، معلول عوامل متعدد و گوناگونی چون طمع، ترس، تعصب، اخلال و ايجاد انحراف در برنامه انبياست. لازمه اين اختلاف آن است كه در ديدگاه نخست، پيدايش نفاق، محدود به مدينه مي‌شود، ولی در ديدگاه دوم، وقوع آن در مكه پيش از هجرت نيز قابل فرض و اثبات است. تدبّر در آيات مربوط به منافقان، مؤيد ديدگاه اخير است.