تربيت فرزند

مبانی و شيوه‌های تربيت اخلاقی در قرآن كريم

مبانی و شيوه‌های تربيت اخلاقی در قرآن كريم

از ديدگاه علامه طباطبايی

زينب كبيري1 / حسن معلمي2

چكيده

عوامل موثر بر تحول اخلاقی

عوامل موثر بر تحول اخلاقی

مسعود آذربایجانی

تربیت جوان از دیدگاه معصومین علیهم السّلام

تربیت جوان از دیدگاه معصومین علیهم السّلام
‏على همت‏بنارى

آغاز تربيت ديني کودک

آغاز تربيت ديني کودک

روش‌هاي تربيت کودک از نگاه امام خميني رض

درباره‌ي انديشه حضرت امام خميني(رحمت‌الله عليه)سخن گفتن كار مشكلي است. مخصوصاً در باب انديشه و روش‌هاي تربيتي ايشان. زيرا وسعت وجود، ظرافت فكر و انديشه‌ي حضرت امام خميني(رحمت‌الله عليه)در بخش تربيتي افكار ايشان تجلي يافته است. اگر براي افكار امام خميني(رحمت‌الله عليه)) ‌هرمي تصور كنيم مسائل تربيتي در قاعده و امور ديگر به طرف رأس هرم قرار دارند و همه بر اين قاعده و پايه متكي هستند و با روح تربيت زنده‌اند. نظام تربيتي مورد نظر حضرت امام خميني(رحمت‌الله عليه)متأثر از ويژگي‌هاي انسان كامل است. انسان كامل - كه مطلوب نظر دين مبين اسلام بود و جلوه‌اي از تمام صفحه‌هاي حق الهي و جلوه‌گاه نور مقدس حق تعالي است – به‌عقيده‌ي آن حضرت، اساس عالم بر تربيت انسان است و تربيت انسان در رأس همه‌ي امور است. اين مسأله خود بيش از پيش اهميت تربيت را مي‌نماياند و اين‌كه تربيت در رأس همه‌ي امور بوده و اساس عالم بر تربيت انسان است.