خودسازي و سلوک

تزکيه نفس ، آثار، عوامل و موانع آن در قرآن کريم

پدید آورنده : مرکز فرهنگ و معارف قرآن
جستارگشایی

تزکیه نفس از رذائل اخلاقی و شهوات نفسانی به جهت آثار و فوائدی که برای انسان دارد مورد توجه تمام ملت ها و ادیان الهی بوده و آنان برای تحصیل این امر از روش های گوناگونی بهره می جسته اند.

قلة حركت انسان و مقصد رشد اخلاقي معنوي

قلة حركت انسان و مقصد رشد اخلاقي معنوي

محمد عالم‌زاده نوري

چكيده

اين مقاله در صدد تبيين مقصد رشد، و ارزش انسان در حيات فردي و اجتماعي است. انسان داراي يك هويت فردي و يك هويت اجتماعي است. مقصد رشد و ارزش انسان در حيات فردي، با دو عنوان «قرب به خدا» و «حيات طيب» مشخص شده است. قرب به كمال مطلق، به معني كامل‌تر شدن است. انسان هرچه كامل‌تر شود، به خدا نزديك‌تر مي‌گردد. هركس به خدا وابسته‌تر و فقيرتر باشد، كامل‌تر و به خدا نزديك‌تر است.

متكل

مبانی و شيوه‌های تربيت اخلاقی در قرآن كريم

مبانی و شيوه‌های تربيت اخلاقی در قرآن كريم

از ديدگاه علامه طباطبايی

زينب كبيري1 / حسن معلمي2

چكيده

خودارزیابی و محاسبه نفس

خودارزیابی و محاسبه نفس
مقدمه

سلوک و عرفان از ديدگاه ملا صدرا

عرفان درجات و مراتب بسياري دارد . برخي عارفان جامع علوم ظاهر و باطن بوده و برخي از علوم ظاهري بهره اي نداشته اما به خاطر عمل صالح و نورانيت و اخلاص در عمل به مراتبي از معرفت رسيده اند .