زندگي و شادزيستي

تجمل گرایی آفت زندگی

medium_ گرايي_0.jpg
تجمل گرایی آفت زندگی-- محمد اسماعیل عبدالهی
تجمل پرستانی که اسیر زنجیرهای مادیات گشته اند، در انجام وظایف الهی و اجتماعی خود دچار کوتاهی می شوند؛ زیرا پرداختن انسان به این امور، او را از توجه به امور مهم و صحیح زندگی فردی و اجتماعی باز می دارد.

عوامل خوش‌بختی در خانواده از نظر قرآن و روایات

jpeg_4.چکیده

نهاد خانواده، یکی از اساسی ترین ارکان جامعه ی بشری و بستر فرهنگ های گوناگون و زمینه ساز خوش بختی و یا بدبختی انسان ها و ملت هاست. دین اسلام نیز – هدفش که برنامه ی سعادت و تکامل بشر است - عنایت ویژه ای به سلامت، رشد و پویایی این نهاد سرنوشت ساز دارد زیرا خانواده نهادی است که بر پایه ی ازدواج مرد و زن، شکل می-گیرد و با تولید مثل، توسعه می یابد. این نهاد، اساس زندگی شخصیت انسان و مهم ترین عامل تکامل جامعه است، از این رو اسلام برای تاسیس و تحکیم این نهاد سرنوشت ساز و پیش گیری از فروپاشی آن، ره نمودهای بسیار مهمی عرضه کرده است.

لذت و سعادت از دیدگاه قرآن کریم

نویسنده: آیت الله مصباح یزدی حفظه الله
مقدمه:

گفتاری خواندنی درباره سبک زندگی دینی

متن ذیل گفتار حجت الاسلام استاد غنوی از اساتید حوزه علمیه می باشد در باب رویکرد و کارکرد فقه در سبک زندگی اسلامی در جمع اعضای خانه طلاب جوان می باشد که در ادامه می آید.

مهمترين وظيفه جوانان

دوران جوانى و نوجوانى، حساس و سرنوشت ساز و تعيين كننده ى شخصيت انسان است.