فضايل و رذايل اخلاقي

بخل

ماده بخل در مقابل جود و سخاوت است و در لغت به معنای امساک و نگهداشتن اموالی است که نگهداری آنها سزاوار نیست.[1]

عفت، فضیلت بزرگ اخلاقی

عفت، فضيلت‏ بزرگ اخلاقي

اشاره

«عفت‏»نقطه مقابل‏«شکم پرستي و شهوت پرستي‏»است که از مهمترين فضايل انساني ‏محسوب مي ‏شود.

غريزه ترس

آيا ترس در انسان، غريزي است؟

عزت نفس در اسلام

نظر اسلام درباره عزت نفس