گناه و توبه

آثار گناه در روايات و آيات

آثار گناه در دنيا و آخرت از منظر قرآن و روايات

مقدمه
گناه در لغت

اهميت حق الناس

ابو الصلت هروی(مشهور به خواجه اباصلت) نقل می‌کند: در جمعه آخر شعبان به خدمت حضرت رضا علیه الصلوة والسلام رسیدم، آن حضرت فرمود: ای ابو الصلت اکثر ماه شعبان گذشته و اینک جمعه آخر آن است، باید در باقیمان

ترک گناه و محرمات(2)

قبح فعلي و قبح فاعلي