اخلاق جنسي

اخلاق جنسي :
1- روابط دختر و پسر ، پرسش و پاسخ هاي دانشجويي ، محمّد رضا احمدي ، نشر معارف

2-اخلاق و رفتارهاي جنسي ، پديدآورنده : يوسف غلامي ، ناشر: دفتر نشر معارف

چکيده :
كتاب حاضر در شش فصل با طرح مسائلي چون جايگاه ميل جنسي، معيارها و تدابير در تمايلات جنسي، اعجاز عشق، عوامل پديد آورنده ي عشق و ناكامي در عشق و روابط زنان و مردان، دربرگيرنده ي برخي از اين مباحث است: كاميابي در عشق، رابطه ي عشق و سن، عشق در نخستين نگاه، تبديل عشق به نفرت ، و دلايل تيرگي روابط نظير ارزيابي هاي نادرست، ناتواني در پيگيري روش هاي صحيح مهرورزي و عاشق شدن به دلايل نادرست.

3- پسران دوستي ها و عبرت ها، محمد علي کريمي نيا، ناشر: کوثر ادب

4- دختران، دوستي ها وعبرت ها ، محمد علي کريمي نيا، ناشر: کوثر ادب

5- تحليلي تربيتي بر روابط دختر و پسر ، علي اصغر احمدي، انتشارات : انجمن اوليا و مربيان

6- جوانان در طوفان غرائز ، همت سهراب پور، انتشارات بوستان كتاب قم
7- بلوغ ...تولدي ديگر ، محمود محمديان، انتشارات : انجمن اوليا و مربيان

8- اخلاق جنسي، استاد شهيد مرتضي مطهري، انتشارات صدرا
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookID=391&BookArticleID...

9- خود ارضايي يا ارضاي انحرافي جنسي، موسسه پژوهشي فرهنگي اشراق، نشر : حسنين
چكيده:
طغيان جنسي يكي از مهمترين و در عين حال پيچيده ترين مسائلي است كه اكثريت مردم با آن در گيرند چه اين مسأله عامل مهم و زير بناي انحراف و انحطاط جسمي و روحي را فراهم مي سازد. كتاب فوق به بحث خود ارضايي يا ارضاي انحرافي جنسي در جوانان اختصاص يافته كه ضمن بحث در خصوص چگونگي مبتلا شدن به اين بيماري به عواقب آن نيز اشاره شده و راه هاي درمان آن هم ذكر گرديده است.

10-پلك هراس: مخصوص دختران دبيرستاني ، پديدآورنده: محمود حقيقي ، ناشر: انصار الامام المنتظر (عج)

چکيده :
رابطة دختر و پسر به خاطر بسياري از پيامدها و خسارت هاي جبران ناپذير آن از سوي اكثريت افراد منع ميشود، ولي به دليل حرص و ولعي كه ممكن است دامنگير فرد شود او را از عواقب شوم و خطرناكش غافل ميكند. در بيشتر موارد علت برقراري ارتباط جوان با جنس مخالف رنج بردن وي از وضعيت اجتماعي، رواني و خانوادگي خويش است. زماني كه او ارتباط برقرار ميكند به نوعي آرامش و اطمينان خاطر دست پيدا ميكند كه زياد طول نخواهد كشيد. نگارنده در كتابچة حاضر به بررسي روابط ميان دختر و پسر و معايب و مضرات اينگونه روابط ميپردازد و دختران را نسبت به خطراتي كه دربرقراري اينگونه روابط وجود دارد آگاه ميسازد. برخي مطالب كتاب عبارتاند از: انگيزه هاي اغفال در روابط دختر و پسر، پيامدهاي اين نوع ازدواج ها، توهم، تكيه گاه كاذب، اضطراب، دلسوزي هاي بي مورد، و تزلزل بنيان خانواده و فساد جامعه.

11-تحليلي بر روابط دختر و پسر ، پديدآورنده: حمزه كريم خاني ، ناشر: عطر ياس
چکيده :
اين اثر عوامل شكل‏گيري روابط دختر و پسر را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. نويسنده در آغاز به چگونگي برقراري ارتباط بين پسران و دختران اشاره دارد و بر نقش وظايف والدين در پيشگيري از ناهنجاري ‏هاي اخلاقي و عاطفي فرزندان خود و آسيب‏هايي كه در اثر اين روابط بر فرزندانشان وارد مي‏شود، تأكيد مي‏كند. او سپس به تشريح معيارهاي اخلاقي براي معاشرت افراد مي‎پردازد و به توصيه‏هاي ديني در خصوص پوشش و عفاف دختران اشاره مي‏نمايد. سركوب شدن استعدادها، افت تحصيلي، ايجاد جو بدبيني، اضطراب، تشويش و احساس نگراني، عدم استقبال از تشكيل خانواده، انحطاط اخلاقي را با عنوان آسيب ‏شناسي روابط دختر و پسر ياد مي‏كند. مؤلف در دنباله سخنان خود به عوارض و پيامدهاي روابط دختر و پسر در دانشگاه‏ها اشاراتي مي‎نمايد و معتقد است پيامدهاي منفي روابط نامشروع ميان زن و مرد موجب سلب آرامش رواني، از بين رفتن كرامت انساني، تزلزل باورهاي اعتقادي و ايماني و ديگر تاثيرات مخرب فرهنگي گرديده و اساس خانواده و جامعه را به خطر مي‏اندازد. احكام روابط زن و مرد از نگاه فقهي و شرعي عنوان پاياني مباحث كتاب است.

12-جوانان در طوفان غرايز ، پديدآورنده: همت سهراب پور ، ناشر: بوستان كتاب قم

13-جوانان و ارضاء غرايز جنسي ، پديدآورنده: محسن احمدي ، ناشر: شهيد فهميده

چکيده :
در اين كتاب، به زبان ساده، راه هاي كنترل اميال و غرايز جنسي براي مطالعه جوانان و نوجوانان ذكر ميگردد.

14-دختران و زنان را دريابيد ، پديدآورنده: حبيب الله فسحت ، ناشر: موسسه فرهنگي هنري و انتشاراتي ميرزاي شيرازي (نشر اميدواران)

چکيده :
امروزه، يکي از مسايل مهمي که جامعة ما را تهديد ميکند، بي بندوباري و بي عفتي برخي از زنان است که باعث اشاعة فحشا گرديده و نوجوانان و جوانان زيادي را در منجلاب گناه و فساد غوطه ور کرده است. از همين رو يازدهمين شماره از مجموعة «سلسله بحث هاي فرهنگي، اجتماعي و تربيتي» به آسيب شناسي اين مسئله و ارائه راهکارهايي در اين خصوص اختصاص يافته است. عناوين برخي از مباحث مندرج در کتاب، عبارتاند از: ديدگاههاي متفاوت دربارة زنان؛ جريان سياسي مدافع حقوق زنان در ايران؛ هتک حرمت دختران و زنان؛ مؤثرترين راه جهت پيشگيري از انحرافات اخلاقي؛ زن از ديدگاه اسلام؛ حجاب در ايران باستان و زن و پوشش.

15-درآمدي بر نظام اخلاق جنسي در اسلام ، پديدآورنده: غلامرضا متقي فر، ناشر: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

16-علل انحرافات اخلاقي نوجوانان و جوانان و راههاي كنترل آن (تربيت جنسي) ، پديدآورنده: غلامعلي سليم گندمي ، ناشر: بيت الاحزان فاطمه

چکيده :
بررسي علل «انحرافات جنسي» نوجوانان و جوانان و نقش جامعه و «خانوادهها» در پيشگيري و کنترل اين انحرافات است. در اين نوشتار ابتدا به بحث درباره بلوغ جنسي و تحولات ناشي از آن پرداخته شده و تحولات جسماني، عاطفي و عقلاني نوجوانان در زمان بلوغ بيان گرديده است. در ادامه نويسنده به نقش خانواده در تأمين صحيح نيازهاي عاطفي، عقلاني و جنسي نوجوانان در سن بلوغ و جلوگيري از انحرافات اخلاقي و جنسي آنان در اين دوره حساس از زندگي آنان اشاره کرده و به آسيب شناسي عملکرد خانواده ها در اين زمينه پرداخته و پيشنهاداتي در اين زمينه به خانوادهها به ويژه والدين ارايه کرده است. وي در ادامه به نقش جامعه و تأثير محيط اجتماعي در تربيت جنسي نوجوانان و جوانان اشاره کرده و در اين ميان نقش آموزش و پرورش، مدرسه و نهادهاي اجتماعي و فرهنگي در پيشگيري و مهار انحرافات اخلاقي و جنسي را بررسي نموده و عوامل کنترل انحرافات اخلاقي (جنسي) مانند ايمان، کنترل نفس اماره، ازدواج، اشتغال، عفت و پاکدامني، اصلاح روابط خانوادگي، اصلاح روابط دوستان، ورزش، تفريح و سرگرمي، توبه و قانون را در اين زمينه تبيين نموده است.

17-فتنه نفس: غريزه جنسي و خطر خود ارضايي ، پديدآورنده: نوروز صدري ، ناشر: سبط النبي

چکيده :
در اين كتاب عواقب سوء بيماري هاي ناشي از عمل خود ارضايي بررسي شده است .برخي مطالب كتاب نيز درباره خود ارضايي از ديدگاه دين و دانشمندان بوده افزون بر آن سعي شده خطرات اين بيماري از منظر آيات و روايات، و ديدگاه هاي علمي بررسي شود و در عين حال، راه هاي پيشگيري و توصيه هاي آموزشي و تربيتي در اين خصوص عرضه گردد .

18-ميدانم كه جواني ، پديدآورنده: محسن عباسي ولدي ، ناشر: سازمان تبليغات اسلامي، معاونت پژوهشي و آموزشي

چکيده :
در اين نوشتار چند توصيه ي اخلاقي، بيشتر با هدف كنترل غرايز جنسي، با توجه به تعاليم مذهبي براي جوانان ذكر گرديده كه از آن جمله است: كنترل چشم و فكر و خيال، روزه، ورزش، حفظ حريم با نامحرم، كنترل در پوشش و لباس، پرهيز از تنهايي، ايمان و ارتباط با خدا، و ازدواج.

19-آرامش طوفاني: پيشگيري و درمان خودارضايي ، پديدآورنده:سيد مصطفي ديانت مقدم ، ناشر: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

20-آنچه يك جوان بايد بداند: ويژه پسران و دختران ، پديدآورنده:رضا فرهاديان ، ناشر:دفتر تبليغات اسلامي قم، مركز انتشارات

21-تربيت جنسي: مباني، اصول و روشها از منظر قرآن و حديث ، پديدآورنده: محمدهادي خالقي-علي نقي فقيهي-حسين پورشريف ، ناشر: دارالحديث

چکيده :
بررسي مباني، اصول و روش‏هاي تربيت جنسي در دوره‏هاي كودكي، نوجواني و جواني و بيان معيارهاي به هنجار و نا بهنجار جنسي و شيوه‏هاي پيشگيري از انحرافات جنسي است. پژوهش حاضر تلاش مي‏كند به اين پرسش اساسي پاسخ دهد كه دين اسلام چه برنامه ‏اي براي تربيت جنسي نسل جوان دارد و اين برنامه از چه منطقي پيروي مي‏كند؟ نگارنده سعي كرده است با كاوش در آيات و روايات به آسيب ‏شناسي تربيت جنسي پرداخته و روشهاي تربيت جنسي اسلامي را از آنها استخراج نمايد و با ذكر نمونه ‏هايي از رفتارهاي جنسي نوجوانان و جوانان، به ابعاد انحرافات جنسي پرداخته و اهداف عالي قرآن و سنت را از ازدواج به تصوير بكشد.

دیدگاه ها

اره من هم باياسمين موافقم.
يذره خيلي بزرگونه است يه وقت بهتون برنخوره.
لطفا داستانها يي بگذاريد كه روابط جنسي داشته باشه وعبرت اميز باشد

خيلي اومدين فلسفيش كردين يكم اموزندش ميكردين بدنبود.اگه ميشه داستان هاي عبرت اميز هم بگزاريد

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
9 + 11 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .