ازدواج و همسرداري

ازدواج و همسرداري
1-مقام والدين در اسلام ، زين العابدين احمدي، ناشر: ميثم تمار

2-روان شناسي خانواده ,همسران برتر ، غلامعلي افروز، نشر : انجمن اولياء و مربيان

3- نظام خانواده در اسلام، استاد حسين انصاريان، ناشر: دارالعرفان
http://www.erfan.ir/farsi/book/book.php?BookID=60

4- بهشت خانواده ، اسدالله محمدي

5- الفباي زندگي: آشنايي با اصول و عوامل تحكيم خانواده ، پديدآورنده:جواد محدثي ، ناشر:بوستان كتاب قم
http://vccans.ir/libraray/Ketabkhaneh/ketaabkhaaneh/alefbaaye_zendegi/al...

6- حقوق متقابل والدين و فرزندان- عبدالكريم پاك نيا، ناشر: موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/35081/حقوق-متقابل-والدين-و-فرزندان/

7-با جوانان در ساحل خوشبختى- سيد حميد فتاحى
www.ghaemiyeh.com/component/dlibrary/category/ready/book/431/Page-1

8-در سايه آفتاب (جلوه هاى رفتار علوى)- اسماعيل سعادت
http://shiabooks.ir/1389/07/30/post-100/

9-معارف زندگي ، پديدآورنده:محمود بهشتي ، ناشر:موسسه انتشارات حضور

چکيده :
نگارنده كتاب مطالبي چند در باب زندگي، تربيت و اخلاق اسلامي، و مسائل مادي، معنوي و عبادي و نظاير آن را با اين موضوعات تشريح ميكند : شناخت انسان، بهداشت و سلامتي، مسائل زندگي، موانع رشد و كمال، مراتب رسيدن به كمال و حقيقت، و معنويات .

10-نهاد خانواده از منظر دين ، پديدآورنده:ناصر فروهي ، ناشر:نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها (دانشگاه تبريز)

چکيده :
در اين كتاب، مباحثي در خصوص "نهاد خانواده" با استناد به آيات و روايات و يا رويكردي كلامي، تفسيري، روانشناختي، و جامعه شناختي، مطرح گرديده كه عبارتاند از: اهميت و ضرورت نهاد خانواده و فوايد آن، ارزش نهاد خانواده از منظر دين، انتخاب همسر براساس سفارشات ديني، حقوق متقابل همسران از نظر اسلام و رعايت آنها، روابط همسران با يكديگر و سفارشات ديني، حقوق متقابل همسران از نظر اسلام و رعايت آنها، روابط همسران با يكديگر و سفارشات دين، جايگاه همسران در نهاد خانواده از منظر دين، و عوامل تهديد كننده ي بنيان نهاد خانواده.

11-اين نقشها واقعي است: نقش هاي زناشويي ، پديدآورنده:محمدرضا عباسي-الهام اركيا-سيدمهدي خطيب-محدثه سادات طباطبايي ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

12-خانواده در پرتو قرآن و سنت ، پديدآورنده:حميدرضا آژير-محمدهادي عبدخدايي-محمدرضا نجفي
ناشر:آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي
چکيده :
موضوع کتاب حاضر، تبيين جايگاه خانواده از منظر اسلام است. نگارندگان در نوشتار حاضر ميکوشند، ابعاد خانواده را با توجه به آيات قرآن کريم و احاديث معصومين(ع) به مخاطب خويش شناسانده و به تبيين جايگاه اين نهاد مهم از منظر اسلام بپردازند. از جمله عناوين سرفصل هاي کتاب، ميتوان به اين مورد اشاره کرد: تشويق بر ازدواج و تشکيل خانواده؛ گزينش همسر ماية استواري تفاهم و ضامن انسجام؛ عقد؛ قلمرو حقوق و تکاليف و پيوندهاي بيان افراد يک خانواده؛ عوامل منفي ويرانگر خانواده که به فروپاشي و تزلزل نظام آن ميانجامد؛ ديدگاههاي اسلام و موضع آن در برابر گزاره هاي معاصر زن؛ و پاره اي از پديده هاي اجتماعي هم روزگار ما از ديدگاه اسلام.

13-خانواده در قرآن ، پديدآورنده:احمد بهشتي، ناشر:موسسه بوستان كتاب قم
http://www.tebyan.net/index.aspx?PageSize=1&LANGUAGE=1&BOOKID=15418&Page...

14-خانواده در مكتب قرآن و اهل بيت (ع) ، پديدآورنده:سيدكاظم ارفع ، ناشر:انجمن اولياء و مربيان

15-خانواده قرآني (ويژگيها و وظايف اعضاي آن) ، پديدآورنده:عيسي عيسي زاده ، ناشر:بوستان كتاب قم

چکيده :
تبيين ويژگيهاي اعضاي خانواده و وظايف اعضاي آن در قبال يکديگر است که ضمن استناد به آيات قرآن کريم و روايات معصومين(ع) تدوين يافته است. در اين راستا، ابتدا به کلياتي درباره «خانواده» و ارزش و جايگاه تشکيل آن از منظر اهل بيت(ع)، پرداخته شده و در ادامه ابتدا به روابط متقابل زن و مرد در قبال يکديگر و سپس به وظايف والدين در برابر فرزندان، توجه شده است. در پايان نيز تحت عنوان ويژگي هاي فرزند صالح، وظايف فرزندان در قبال پدر و مادر شرح داده شده است. از ديدگاه وي، قرآن درباره اين نهاد بنيادين، رهنمودهاي ارزشمندي دارد که در صورت اجراي آنها، هر يک از اعضاي خانواده به صورت صميمي و سازنده به رشد و تکامل يکديگر کمک ميکنند.

16-دينداري و رضامندي خانوادگي ، پديدآورنده:مجتبي حيدري ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)

17-دو ضريح فراموش شده: در رابطه با مقام عظماي پدر و مادر، چهارده معصوم (ع) و مادر ، پديدآورنده:اصغر حبيبي ، ناشر:احمدي

چکيده :
مجموعه حاضر مشتمل بر آيات قرآن، احاديث و روايات، داستان و حكايت، اشعار، سخنان بزرگان و مشاهير و پند و اندرزهايي است كه درباره توجه و احترام به پدر و مادر گرد آمده است .

18-روابط سالم در خانواده ، پديدآورنده:سيدداود حسيني ،ناشر:موسسه بوستان كتاب قم

19-سيره تربيتي و اخلاقي پيامبر و اهل بيت عليهم السلام در خانه و خانواده: ارتباط با خداوند ، پديدآورنده:اسدالله طوسي ، ناشر:موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني

چکيده :
در اين کتاب خوانندگان با شيوه‎هاي اخلاقي و تربيتي و معاشرتي پيامبر(ص) و ائمه(ع) در خانواده و امور زندگي آشنا مي‎شوند. سيره اخلاقي و تربيتي پيامبر و ائمه از اعتقاد به توحيد و يگانگي خداوند ريشه، مايه و نيرو مي‎گيرد. نويسنده در آغاز درباره جايگاه و منزلت توحيد، نفي کفر و شرک و خرافه‎پرستي سخن گفته و سپس مخاطبان را با مفاهيم تربيت، سنت و سيره و حجيت و اعتبار سيره آشنا مي‎سازد. وي اهداف تعليم و تربيت در اسلام را تعريف کرده و در فصل بعد به تبيين معنا و مفهوم توکل و اهميت و آثار آن در زندگي پرداخته و اين نکته را يادآور مي‎شود که عنصر توکل انسان را در برخورد با مسايل و مشکلات مقاوم و نيرومند مي‎سازد. رضا به قضا و قدر الهي و جايگاه رضا در سير و سلوک، رضاي الهي در تصميم‎هاي مهم خانوادگي و ديگر جنبه‎هاي زندگي، شکر و سپاسگزاري، اقسام و مراتب شکر مباحث مفصل ديگري هستند که مولف با ذکر جزييات به مطالعه و بررسي آن‎ها پرداخته و در همه امور زندگي فردي و اجتماعي کارآمدي سيره ائمه و روش موثر آن‎ها را در برخورد با حوادث و مصايب و مشکلات به مخاطبان آموزش مي‎دهد.

20-شيوه همسري در خانواده نمونه ، پديدآورنده: آيت الله ناصر مكارم شيرازي ، ناشر:نسل جوان
http://lib.ahlolbait.ir/parvan/resource/59049/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87-%...

21-فضائل و رذائل اخلاقي ، پديدآورنده:آيت الله حسين مظاهري ، ناشر:نشراخلاق

http://www.almazaheri.org/farsi/Index.aspx?TabID=0602&BookNum=62&BookNam...

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
7 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .