اصلاح حجاب فرزند

رشته من الهيات است دخترم قبل از ورود به دانشگاه حجابش عالي بود ولي الان مي خواهد چادرش را بردارد براي ما خيلي اين مسئله ازار دهنده است .

در پاسخ به توضيح زير توجه كنيد :

***چادر به عنوان حجاب برتر برساير حجاب ها مقدم است اما داشتن چادر الزامي نيست و بدون شك مجبور كردن دخترتان به ادامه پوشيدن چادر امري غلط و نا ممكن است و به همين دليل جز با بيان ادله قانع كننده و منطقي نمي توانيد دخترتان را وادار به ادامه پوشش چادر نماييد .

*** مطرح كردن مطلب زير مي تواند در متقاعد ساختن ايشان كمك نمايد :
الف. از آن جا كه تمايل به پوشش و حجاب از درون فطرت زن سرچشمه مي گيرد، بنابراين تمايل او به حجاب و پوشش امري فطري است كه خداوند در درون انسان ها به وديعه نهاده است.
شكي نيست كه پوشش حجاب تنها زماني كه برخواسته از زيرساختهاي فكري و عقيدتي سالم باشد،‌ مي توان اميدوار بود كه فرد نسبت به رعايت كامل و همه جانبه آن از خود همّت بيشتري نشان داده و انگيزه اي عالي در پايبندي به آن داشته باشد؛ لذا نكته اصلي و مهم آن است كه در اين زمينه بكوشيد.
از سويي پي بردن به اهميت هر موضوع يا مسأله اي اولين گام در گزينش راههاي مناسب پرداخت به آن مسأله است؛ لذا با توجه به اين اصل در جهت علاقه مند نمودن شما براي استفاده بيشتر از پوشش اسلامي، در ادامه به نكاتي در اين زمينه اشاره كرده سپس راهكارهايي را به عنوان نمونه به محضرتان ارائه مي نماييم.
ترديدى نيست كه حجاب و پوشش زن يكى از احكام ضرورى اسلام به شمار مى‏رود. زن با عنصر حجاب اسلامي، به تهذيب و تزكيه‎ نفس و ملكات نفساني پرداخته و قرب الهي را فراهم ساخته و زمينه‎ رشد معنوي مردان را در اثر حفظ نگاه تأمين مي‌كند؛ هم‎چنان كه خداوند سبحان خطاب به پيامبر مي‌فرمايد: «به مردان مؤمن بگو تا چشم‎هاي خود را از نگاه ناروا بپوشانند و فروج و اندامشان را محفوظ دارند، كه اين بر پاكيزگي جسم و جان ايشان اصلح است» (سوره‎ي نور، آيه30)؛
هم‎چنين مي‌فرمايد: «به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو كه خويشتن را به چادرهاي خود فرو پوشند كه اين كار براي اين است كه آنها به عفت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت آزار نكشند؛ خداوند در حق خلق، آمرزنده و مهربان است». (سوره‎ي احزاب، آيه‎59 )
حجاب، بهترين ارزش براى يك زن مسلمان بوده و چيزى است كه باعث خرسندى و خوشحالى خداى متعال، اولياى الهى و به ويژه حضرت زهرا سلام الله عليها مى باشد و پرواضح است كه براي يك زن متدين كسب رضايت آنان از هر چيز ديگر بهتر و شايسته تر است.
ب. « بهره ها و بركات پوشيدن چادر »
چادر، بهترين پوششى است كه زن مى تواند همه اندام خود را با آن بپوشاند و جلو هر گونه تحريك جنسى را بگيرد؛ در حالى كه پوشش هايى مانند مانتو اين ويژگى را به صورت كامل ندارند؛ زيرا وقار و معنويتى كه در چادر مخصوصاً چادر مشكى هست در مانتو نيست. مانتو حتى اگر بلند و گشاد باشد باز مقدارى سبب نمايان شدن اندام و برجستگى هاى بدن مى شود.
از آنجايى كه حداقل حجاب شرعى -بنا بر نظر مشهور فقها- پوشاندن همه بدن به جز صورت و دست ها است، ترديدى نيست كه چادر بهترين مصداق براى تحقق حدّ شرعى و اسلامى حجاب است؛ به همين دليل برخى فقهاى برجسته معاصر مثل امام خمينى (رحمةالله عليه) در پاسخ نزديك به ده استفتا و پرسش، تصريح كرده اند پوشيدن چادر بهتر است.
علاوه بر اين، چادر بيش از هر پوشش ديگرى بانوان را براى رو گرفتن در برابر نگاههاى آلوده نامحرم توانا مى سازد. روشن است در حجاب هايى مثل مانتو اين ويژگى وجود ندارد. همچنين چادر زيبايى هاى جسمانى و مادى زن را مى پوشاند و به او زيبايى معنوى و ملكوتى مى دهد و باعث آرامش بخشى بانوان است و اين واقعيتى است كه حتى افراد بى حجاب به آن اعتراف كرده اند.
علاوه بر اين، عقل نيز بر برتر بودن چادر، حكم مى كند، چون اندام بدن با چادر بهتر محفوظ مى ماند. به همين خاطر فقها به برتر بودن چادر براي حفظ حجاب حكم كرده اند. پوشش كامل با مانتو و روسرى نيز مى تواند مورد استفاده قرار گيرد، ولى حجاب برتر نيست؛ زيرا هر چند با مانتو و روسرى پوشش صورت مى گيرد، ولى باز حجم بدن مشخص است و با مقايسه با چادر، قطعاً چادر برترى دارد.
اگر كسى بتواند به شكل صحيح از چادر استفاده كند، مسلماً چادر حجاب برتر است؛ زيرا حكمت‏هاى حجاب در چادر بيشتر يافت مى‏شود؛ گرچه پوشيدن چادر واجب نيست. حجاب منحصر در چادر و حتى مانتو نيست؛ بلكه هر لباسى كه غير از وجه و كفين (دست‏ها تا مچ) را بپوشاند وموجب تحريك و جلب توجه نامحرم نگردد كافى است ولى بايد توجه داشت كه همان طور كه بقيه واجبات داراى مراتب مختلفى مى‏باشند، حجاب نيز داراى مراتب خوب، متوسط و خوب‏تر است و چادر حجاب برتر بانوان محسوب مى‏گردد.
حجاب كاملي مانند چادر مشكي وسيله اي براي واكسينه كردن زن و جامعه در برابر بيماري هاي جنسي و جنسيتي و فساد و فحشاست. حدود و ميزان پوشش: بدون شك هر اندازه بدن زن پوشيده‏تر باشد نقش نيرومندتري در دورسازي ديدگان نظاره‏گر ايفا مي‏كند.
همچنين اگر نگاه‏هاي آلوده را همچنان كه در روايات آمده است «تيرهاي زهرآلود شيطان» بدانيم، پوشش زن همانند قوسي است كه تير از آن كمانه مي‏كند و منحرف مي‏شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز مي‏ماند. بر عكس هر اندازه بدن زن برهنه‏تر باشد تيرهاي شيطاني را بيشتر متوجه خود ساخته و از آن آسيب خواهد ديد. از همين روست كه چادر را حجاب برتر شناخته‏اند، زيرا با وجود شرايط ديگر بيشترين پوشش و مطمئن‏ترين مصونيت را فراچنگ مي‏آورد.

ج.- پوشيدن چادر، پيروي از فرهنگ قرآن (سوره احزاب، آيه 59) و اقتدا به بهترين زن عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها است و به همين دليل نشانه تمدن، آگاهي و رشد فرهنگي است.
- چادر شعار مسلماني و نشانه اي براي اعلام به مردان هرزه است كه صاحب آن فردي با عفت و حياست و امكان سوء استفاده از وي منتفي است.
- شايد عده اي به جهت افكار اشتباهي كه دارند از چادر خوششان نيايد؛ ولي چه كسي گفته، همه بايد از من خوششان بيايد؟! علاوه بر اين كه اگر چادري هم نباشم عده اي خوششان نمي آيد.
- به علاوه من بايد كاري كنم از چشم خدا و پيغمبر و انسان هاي فهيم و با تقوا نيفتم نه از چشم افراد ضعيف الايمان و جاهل به احكام اسلام .
ممكن است برخي از دوستان و اطرافيان شما نسبت به چادري بودن دخترتان عكس العمل منفي از خود نشان دهند؛ در مورد برخور اين افراد، بايد خاطر نشان شويم كه توجه به اين راهكارها مي تواند مفيد باشد:
به دخترتان بگوييد اگر به تدريج در پوشيدن چادر استقامت بورزيد، از تمسخرهاي احتمالي ديگران كاسته مي شود و آنان نه تنها دست از اين كار برمي دارند بلكه كم كم جذب آن مي شوند؛ به خصوص هنگامي كه منافع و فوايد آن را ببينند و زيبايي آن را در تن يك خانم مشاهده كنند، خود نيز به سوي پوشيدن آن كشيده مي شوند.
توجه داشته باشيد كه كار با ارزش و مؤثر، هم سخت است و هم موجب ريشخند افراد سست ايمان مي شود و اين نشانه‌ي استقلال فكري و رشد اجتماعي شماست كه مستقل فكر و عمل مي كنيد.
مطالعه كتاب هاي زير نيز به ايشان در پايبندي به حجاب كمكي مي كند :
1-حجاب و آزادي، سيد علي خامنه اي
2- مساله حجاب، شهيد مطهري (رحمةالله عليه)
3- پوشش زن در اسلام، محمد اشتهاردي
4- حجاب شناسي، حسين مهدي‌زاده
5- فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، دكتر حداد عادل

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
2 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .