عدم راز داری همسر

شوهرم با من حرف نمي زند ولي از من حرف مي زند نزد غريبه و آشنا و فاميل من از كسي خبر ندارم ولي اطرافيانش همه از جزييات زندگي من خبر دارند محرم نامحرم هم سرش نمي شود در اين ناامني چه كنم؟

خوشحالیم بار دیگر شما مخاطب ما هستید اميدواريم راهنماي خوبي در رابطه با این موضوع برای شما باشيم.هر چند سوال شما واضح است اما مشخص نکردید منظور شما از اینکه همسرتان با شما صحبت نمی کنند چیست ؟علت آن چه بوده؟ از چه زمانی این رفتار را دارند؟ چند سال است که از ازدواج شما می گذارد؟و...اما برای اینکه موضوع هم برای خودتان بیشتر روشن شود در یک فضای آرام این سوالات را برای خود مرور نموده و جوابی مناسب برای آنها پیدا نمایید.1- شما چقدر با همسرتان صحبت می کنید؟2- چرا از شما با دیگران گفتگو می کند؟3- آیا علت سکوت همسرتان را می دانید؟4- آیا دیگران هم همین برداشت را دارند یا آنها ادعا دارند که همسرتان با شما این برخورد را ندارد؟5-آیا توقع شما زیاده از حد نیست؟6- آیا گفتارها و درخواستهای شما عامل سکوت نبوده است؟7-آیا واقعا این احساس را دارید یا خودخواهی و همه چیز خواهی باعث بروز این احساس در شما شده است؟8- ایا نداشتن مهارت گوش دادن باعث نشده ایشان صحبت نکنند؟9- چه رفتاری برای جلب توجه همسرتان انجام داده اید؟10- چقدر حاضرید تغییر رفتار داده تا محبت همسرتان را جلب نماید؟11- چرا این فضا را نا امنی می دانید؟ و سوالات زیادی که پیدا نمودن جوابی برای آنها به شما کمک می نماید تا وضعیت موجود را بیشتر درک نموده و اگر در ارزیابی این وضعیت دچار اشتباه شده اید بتوانید واقعیت را بهتر درک نماید.اما برای تغییر وضعیت موجود و حرکت بسمت وضعیت مطلوب لازم است تا شما مدیریت رابطه و موضوعات را در زندگی و خانه بعهده بگیرید.منظور از مدیریت یعنی نحوه ارتباط خود با همسرتان را به بهترین وضع انجام دهید و بر روی افکار و رفتار خود کنترل داشته باشید.در کنار این کنترل خود لازم است تا بعضی از راهکارهای ایجاد محبت و عاطفه را در زندگی خود عملی سازید تا بار عاطفی زندگی خود را تامین نمایید.مسئله مطرح شده دارای دو زاویه است گاهی شما باید شنونده خوبی باشید و گاهی باید شروع کننده خوبی باشید.در اینجا این موضوع را از دو زاویه و دو مهارت بررسی می نماییم.
زاویه اول :همسرتان شروع کننده ارتباط و شما بعنوان شنونده
گاهی اجازه می دهیم تا مخاطب آغاز نماید و ما در ابتدا بعنوان شنونده باشیم در اینجا نیاز است تا مهارت گوش کردن پویا و فعال را بدانیم و بکار ببندیم.گوش دادن مهمترین مهارت ارتباطی است كه می تواند صمیمیت را به وجود آورد و آن را حفظ نماید. وقتی خوب گوش می دهید همسرتان را بهتر درك می كنید ، با او هماهنگ می شوید ، از روابط خود بیشتر لذت می برید و بی آن كه مجبور به ذهن خوانی باشید می فهمید كه همسرتان چرا چنین می گوید و چنین می كند. و با چشمان همسرتان به مسائل نگاه می كنید. در ضمن گوش دادن ، نشانگر مهر و محبت شما نسبت به همسرتان است. گوش دادن مؤثر صرفاً به سكوت كردن و شنیدن حرف های همسر خلاصه نمی شود . گوش دادن واقعی به قصد و نیّت شما بستگی دارد. اگر نیت شما فهمیدن، لذت بردن، آموختن و یا كمك كردن به همسرتان است ، در این صورت به واقع گوش می دهید.
وقتی همسرتان موضوع مهمی را با شما در میان می گذارد باید به زبان خود و به طور خلاصه ، درك و برداشت خود را از گفته های او بیان كنید. این مهم ترین بخش خوب گوش دادن است .
خلاصه كردن حرف های طرف صحبت به زبان خود معمولاً به شفاف شدن منظور گوینده و درك مطلب منتهی می شود. بعد از خلاصه كردن مطلب و طرح سؤال به منظور روشن نمودن هر چه بیشتر موضوع ، نوبت به باز خورد می رسد. به عبارت دیگر واكنش خودتان را نشان می دهید . در این مرحله باید بی آن كه داوری كنید ، به آرامی افكار ، اندیشه ، احساسات ، نقطه نظرها و خواسته های خود و موارد دیگر را مطرح سازید . برداشت درونی خود را با همسرتان در میان بگذارید. باید مراقب باشید تا اسیر موانع سر راه ارتباط مؤثر نشوید.
بازخورد شما سه عمل مهم انجام می دهد . اول:آنکه وقتی برداشت خود را با همسرتان در میان می گذارید، درستی آن را محك می زنید . در این زمان اگر برداشت شما از حرف او اشتباه باشد در مقام اصلاح حرف شما برمی آید. دوم، بازخورد به همسر شما كمك می كند تا در زمینه درستی و تأثیر ارتباط خود اطلاعاتی به دست آورد. سوم، همسرشما با برداشت های جدید شما آشنا می شود.
حالا جای خود را با همسرتان تغییر دهید. كسی كه تاكنون حرف می زده ، تبدیل به شنونده می شود و شنونده قبلی حالا حرف می زند. این برنامه آن قدر ادامه پیدا می كند تا مطلب به خوبی ایراد و درك شود .شما می توانید این مهارت را ادامه دهید و در لابلای صحبتها موضوعات و نیازهای خود را مطرح نمایید.اما لازم است توجه نمایید اگر همیشه شروع کننده همسرتان باشد ممکن است به ارتباط شما اسیب برساند لذا لازم است تا با مهارت دیگری شما آشنا شوید و شما هم بعنوان شروع کننده یک ارتباط را برقرار نمایید.
مهارت دوم: شما بعنوان آغاز کننده و همسرتان بعنوان شنونده
شما زمانی می توانید یک ارتباط صحیح و مؤثر و مفید داشته باشید که طرف خود را در ارتباط بشناسید. یعنی تمام آن چه را در مورد خود می دانید، در مورد مخاطب خود نیز بدانید. البته روشن است که آگاهی من در مورد خودم همواره بیش از دیگران است. و هیچ گاه نمی توان دیگری را آن گونه که خود را می شناسیم، بشناسیم. اما تردیدی نیست که هر اندازه آگاهی ما از مخاطب بیشتر باشد، همان اندازه در برقراری یک ارتباط کامل موفق خواهیم بود. کسی که می داند علایق مخاطبش چیست و سلیقه او برای شوخی کردن تا چه اندازه است، هیچ گاه دست به عملی نمی زند که رنجش او را به دنبال داشته باشد و یا با انتخاب یک لباس دست به عملی نمی زند که رنجش او را به دنبال داشته باشد و یا با انتخاب یک لباس مناسب که در آن رنگ مورد علاقه مخاطب به کار رفته، او را شیفته می کند.
حدیث معروف «کَلِّم النَّاسَ عَلی قَدرِ عُقوِلِهم»؛ با مردم به میزان درک شان سخن بگو، نشان از این است که در نظر گرفتن میزان درک و قدرت فهم مخاطب شرطی اساسی برای ایجاد ارتباط و ارسال پیام ارتباطی است. فهم این که دیگران چگونه می فهمند کمک شایانی در تبادل اطلاعات میان ما و طرف ارتباطی خواهد نمود.و یا حدیث پیامبر اکرم(ص) که می فرمود: خوبی کردن به دیگران به میزان معرفت آنان بستگی دارد: «اَلمَعروفُ بِقَدرِ المَعرِفَةِ»،مجمع البحرین، ج 4، ص 122.) دلیل روشنی است بر این که آزمودن میزان شناخت و معرفت مخاطب حتی در خوبی کردن به او، از جمله معیارهاست. چرا که اگر مخاطب سلام شما را دشنام بفهمد و دوستی شما را به دشمنی تعبیر کند، تلاش مثبت شما نتیجه معکوس خواهد داد، لذا پیش از هر چیز باید فهم او را تصحیح کنید و اندیشه او را اصلاح نمایید و پس از آن به اصلاح رفتار و گفتارش اقدام نمایید.
نکته مهم :نقش رواني و عاطفي كلمات
در ارتباط بين دو انسان،واژه ها و كلمات گاهي نقش سازنده يا مخرب دارند.بعضي از كلمات روح انساني را خراش مي دهند و موجب شيارها و زخمهايي در دل انسان مي گردند.اين زخمها گاهي كاري تر از زخم شمشير و ماندگار تر از آن است و همواره مثل خوره روح آدمي را مي خوردو منجر به بيماريهاي عميق رواني مي گردد.كلمات و جملات نا سالم موجب ارتباط نا سالم و كلمات خوب و شاد موجب ارتباط سالم مي گردد.گاهي كلمات ناسالم بطور ناخود آگاه در گفتار متداول والدين،پيامهاي نامناسب و پيامد هاي مخربي به بار خواهد آورد و سبب تضعيف و تحقير شخصيت و آزرده شدن روح يكديگر مي گردد.اظهار نظرها و كلمات نا هنجاري كه در برخوردهاي ارتباطي روزانه والدين رد و بدل مي شود عزت نفس آنان را جريحه دار مي سازد و تهديدي براي ارتباط سالم خود و فرزندانشان خواهد بود. مشكل عمدة ما اين است كه از مهارتهاي ارتباطي سالم بي بهره ايم.بيشتر اعضاي خانواده ها در جامعة ما اكثراً انسانهاي مؤمن،متدين و وفادار به يكديگرند؛ولي متأسفانه در ايجاد ارتباطي سالم و شاد با هم،بخصوص از زماني كه صاحب فرزند مي شوند،بي بهره اند. اختلالات ارتباطي بين زن و شوهردر ساير اعضاي شبكه ارتباطي سرايت كرده و آثار تخريبي در روابط فرزندان با ساير افراد خانواده و اجتماع به جاي مي گذارد.ما به ظاهر ارتباط خود را به وسيلة كلمات و جملات اظهار مي داريم و گفتن كلمات و رد و بدل كردن جملات را به طور روزمره امري ساده و طبيعي مي انگاريم و خيلي راحت واژه ها را پشت سر هم از دهان خارج مي كنيم و توجهي نداريم كه اين كلمات ،چه تأثير هيجان انگيزي ـ هر چند ظاهراً نا محسوس ـ در روح و روان ديگران بجاي خواهد گذاشت.همين سخنان روز مره است كه رابطة بين زن و شوهر را تيره و تار ويا صميمي و شاد مي كند،در هر صورت ،ما موقعي شاد،سرحال و سعادتمنديم كه بتوانيم ارتباطي سالم و صحيح برقرار كنيم و از اين ارتباط ،هم خداوند راضي باشد و هم ما لذت ببريم.خداوند زبان را وسيله اي براي كلمات طيب و طاهر،كه موجب تخليه احساسات،كاهش دشواريها،تعالي روح و رستگاري انسان مي گردد،قرار داده است.كامات را نبايد ساده فرض كرد ،اينها جزء عمل انسان هستند كه درباره آنها انسان مورد محاسبه و مؤاخذه قرار خواهد گرفت
ما وقتي بايد خود را ارزيابي كنيم و در كسب ارتباطي سالم موفق بدانيم كه دچار خشم مي شويم:با كساني كه از دست شما عصباني و خشمگين هستيد چگونه سخن مي گوييد؟يا مواقعي كه انتقادي به شما وارد مي سازند ،چگونه برخورد مي كنيد؟وقتي همسرتان به سخنان شما گوش نمي دهد چه مي گوييد و چه مي كنيد؟وقتي كه شما زير بار فشار اقتصادي قرار گرفته ايد و يا غم و اندوه و رنجش خاطري براي شما فراهم شده است چه عكس العملي نشان مي دهيد و چه مي گوييد؟در حالي كه خسته و كوفته و با فشار روحي كه بر شما وارد آمده است از سر كار،به منزل بر مي گرديد و با مشكلات غير مترقبه در خانه مواجه مي شويد،چه مي كنيد و چه مي گوييد؟اگر ما بتوانيم در اين گونه مواقع،بر اسب سركش غضب افسار بزنيم و خود را كنترل و يا حداقل سكوت كنيم و يا كلماتي به زبان بياوريم كه احساسات طرف مقابل را جريحه دارنكند و ا زبار عاطفي منفي برخوردار نباشد،مي توان گفت كه موفق بوده ايم و توانسته ايم به گونه اي احترام متقابل را حفظ كرده و در واقع ا ز ارتباط سالمي برخوردار باشيم.در حقيقت،همين ارتباط خوب و سازنده است كه موجب رضايت خداوند متعال،لذت بخشي به زندگي،رشد و تعالي روح و افزايش درجه تقوا در ما و همسرمان خواهد شد.كم اند كساني كه در چنين مواقعي ،با صميميت و گشاده رويي با كلماتي محبت آميز برخوردي شرافتمندانه و كريمانه داشته باشند بيشتر زوجها در چنين مواقعي از برقراري ارتباط سالم غفلت دارند و همين غفلت،كم كم موجب شكاف عميقي در شبكه ارتباطي خانواده گرديده و در نتيجه،سبب اختلاف و ناهنجاريهاي رواني و عصبي ساير اعضاي خانواده خواهد شد.
گاه اتفاق مي افتد كه زوجها بر سر يك مسأله كوچك و پيش پا افتاده اي جر و بحث فراواني مي كنند و سخناني رد و بدل مي گردد كه قلبها را مي آزارد و موجب جريحه دار شدن شخصيت طرفين و ايجاد نوعي رنجش عاطفي،تعارض و اختلاف خواهد بود.تشديد اين عوامل ،موجب شدت بحران در سيستم ارتباطي كودكان با يكديگر و ساير اعضاي خانواده خواهد شد و اين اختلالات به صورت رفتار هاي نا بهنجار،در محيط خانه و مدرسه ظاهر مي گردد.اغلب پر خاشگريها،افسردگيها،كمروييها ،خود آزاريها،ديگر آزاريها،انزوا طلبيها،كم رغبتي به تحصيل،بي دقتي و بي علاقگي همه ناشي از اختلالاتي است كه در شبكه ارتباطي خانواده به وجود آمده است.
نکات پایانی

1 . با مطالعه كتب مربوط به انتخاب همسر، آيين همسردارى، چگونگى ايجاد ارتباط با ديگران و نيز شركت در جلسه‏هاى آموزش خانواده دانش و مهارت خود را در اين زمينه افزايش دهيد .
2 . با همدلى، همفكرى، همكارى و مشورت با يكديگر درباره مسائل مختلف ميان اعضاى خانواده روابط سالم پديد آوريد .
3 . هر يك از زوجين ديگرى را نزديك‏ترين و محرم‏ترين فرد بداند و او را نيمه تن، حامى و پشتيبان خود تلقى كند .
4 . با يادگيرى مهارت‏هاى ارتباطى نظير فعالانه به حرف‏هاى يكديگر گوش كردن، احترام به نظرها و عقايد يكديگر و تشريك مساعى و مشورت كردن روابط خود را بهبود بخشيد .
5 . بكوشيد، باايجاد كانونى گرم و صميمى، تمام اعضاى خانواده به ويژه زن و شوهر مسؤوليت رسيدن به تفاهم را پذيرا شوند .
تا كه از جانب معشوق نباشد كششى كوشش عاشق بيچاره به جايى نرسد
6 . هنگام اختلاف نظر يا سوء تفاهم، به جاى سرزنش كردن يكديگر يا تفسير نادرست، به شناسايى مساله و يافتن راه حل آن بپردازيد و در صورت لزوم كمك و مشاوره افراد با تجربه و متخصص را جلب كنيد .
7 . براى رسيدن به ا منيت روانى وعاطفى در روابط زناشويى داشتن صداقت، پذيرش، سعه صدر، انصاف و اعتماد متقابل را اصل اول قرار دهيد .
8 . در صورت به وجود آمدن هر گونه سوء تفاهم و سوء برداشت، در نخستين فرصت ممكن به حل و فصل آن بپردازيد تا به فرآيندى مخرب و پيشرونده تبديل نشود .
9 . به هر طريق ممكن رفتارهاى مطلوب همسرتان را مورد توجه و تاييد قرار دهيد; به گونه‏اى كه همسرتان بفهمد برايش ارزش قائل هستيد .
10 . تشويق و تاييد و بيان نكات مثبت‏به طور آشكار يا در جمع باشد و تذكر نكات منفى و انتقاد به طور محرمانه و در تنهايى صورت گيرد .
11 . براى خصوصيات و نيازمندى‏هاى يكديگر ارزش قائل شويد و در روابط كلامى، عاطفى، اقدام‏ها و تصميم‏گيرى‏ها به افكار و خواسته‏هاى همسرتان توجه كنيد .
12 . اگر رفتار خاصى براى شما مبهم است، ساده‏ترين راه اين است كه از همسرتان هدف و علت آن رفتار را بپرسيد و با روش مسالمت‏آميز، صميمانه و خوش بينانه موضوع را روشن كنيد .
13 . خشونت همسرتان را با خشونت پاسخ ندهيد . خشونت را با سكوت پاسخ گوييد و در موقعيتى مناسب درباره مساله مورد نظر به بحث و گفت و گو بپردازيد .
14 . بكوشيد در سراسر زندگى، به خصوص در روابط بين خود و همسرتان، به جاى هر گونه پيش‏داورى يا مشاهده اشكالات و ضعف‏ها نقاط مثبت و قوت را ببينيد; به عبارت ديگر، به جاى توجه به نيمه خالى ليوان به نيمه پر آن توجه كنيد .
15 . سعى كنيد در برنامه ريزى براى فعاليت‏هاى اجتماعى، اوقات فراغت، ديد و بازديدهاى خانوادگى و نظاير آن به مشورت كردن با يكديگر بپردازيد و از يك جانبه نگرى بپرهيزيد .
16 . در هر فرصتى كه پيش مى‏آيد، با همسر‏تان ارتباط كلامى و عاطفى برقرار كنيد . شايان ذكر است زن‏ها از صحبت كردن با همسرشان بيش‏تر لذت مى‏برند . بنابراين، مردان بايد فعالانه به سخنان همسرانشان گوش كنند و واكنش مناسب نشان دهند .
17 . اگر هر يك از زوجين در شرايط خاصى نمى‏تواند به سخنان همسرش گوش كند، بايد صادقانه و صميمانه اين موضوع را به وى انتقال دهد، و تقاضا كند صحبت كردن درباره آن موضوع را به فرصتى ديگر واگذارد .
18 . هر از چند گاهى زوجين در فضايى محرمانه، محبت‏آميز و صميمانه به ارزيابى رفتار و روابط يكديگر بپردازند و از يكديگر بپرسند، چه بايد كرد تا روابطمان بهتر و بانشاطتر شود؟
19 . هميشه، در رويارويى با مسائل و مشكلات خانوادگى، خود را در وضعيت طرف مقابل قرار دهيد و با قبول مسؤوليت‏خود و شناخت انتظارات متقابل به حل و فصل اختلافات روى آوريد .
20 . در روز يا در هفته زمان مشخصى را براى گفت و گو درباره مسائل و مشكلات و به اصطلاح درد دل كردن با همسرتان اختصاص دهيد .
21 . از داشتن نگرش‏هاى آرمان گرايانه و شاعرانه در مساله ازدواج و روابط زناشويى و نيز انتظارات غير واقع بينانه اجتناب كنيد .
22 . ارتباط زوجين بايد از هر گونه سوء ظن و حدس نادرست وغير واقع بينانه دور باشد . اگر موضوع و مساله‏اى ذهن يكى از زوجين را به خود مشغول كرده است، بايد آن را به صراحت و صادقانه مطرح كند و درستى و نادرستى اش را با همسرش مورد بررسى قرار دهد .
23 . هر يك از زوجين بايد زمينه‏هاى بروز سوء تفاهم‏ها و سوء ظن‏ها را از بين ببرد و از رفتارهايى كه موجب بروز سوء تفاهم و سوء ظن مى‏شود، خوددارى كند .
24 . هر يك از زوجين بايد بكوشد با روان‏شناسى همسرش آشنا شود تا بداند زن يا مرد به چه امورى بها مى‏دهد و نظام ارزشى‏اش چگونه است; براى مثال معمولا زن به وابسته بودن، كسب امنيت عاطفى و مورد حمايت واقع شدن اهميت مى‏دهد و مردان مى‏خواهند مستقل و خود مختار باشند و آزادى عمل را داراى ارزش مى‏دانند .
25 . زن و شوهر از مسخره كردن يكديگر و گفتن سخنان طعنه‏آميز و دو پهلو جدا پرهيز كنند .
26 . از رفتارهايى نظير متلك، تحقير، سرزنش و به رخ كشيدن يكديگر كه موجب افزايش مقاومت‏هاى روانى در طرف مقابل است، جدا بايد پرهيز شود .
27 . در سراسر زندگى، از جمله در زندگى خانوادگى، بكوشيد به نقاط مثبت، موهبت و نعمت هايى كه در اختيار داريد بينديشيد نه به امورى كه در اختيار نداريد .
28 . از خطاهاى يكديگر سريعا بگذريد و خطاهاى همديگر را تحمل كنيد .
29 . بايادآورى برخى ايام مانند روز تولد، سالگرد ازدواج و نظاير آن و دادن هديه‏هايى هر چند كوچك (مثل يك شاخه گل) به طور نمادين يا سمبليك عشق و علاقه خود را به همسرتان اعلام كنيد .
30 . خود را در برابر همسرتان آراسته و پاكيزه و جالب توجه نگه داريد از پريشانى و وضع نامرتب بپرهيزيد .
31 . در انتخاب دوست و برقرارى روابط دوستانه و معاشرت‏هاى خانوادگى با زوج‏هاى ديگر دقت كنيد و اين امور را با توافق يكديگر انجام دهيد .
32 . از هر گونه رفتارى كه به مرد سالارى يا زن سالارى مى‏انجامد، پرهيز كنيد .
33 . خطاى يكديگر را در حضور ديگران، آشنايان، والدين يكديگر و . . . بازگو نكنيد .
34 . هرگز همسرتان را با زن يا مرد ديگر مقايسه نكنيد .
35 . از رفتارهاى مطلوب همسرتان تشكر كرده، او را تشويق كنيد و انگيزه تكرار آن رفتار را بيش‏تر سازيد .
36 . از تصميم‏هاى نادرست و غير منطقى و كلى‏گويى‏هاى منفى و شكل‏گيرى افكار منفى درباره همسرتان شديدا پرهيز كنيد .
37 . حتى‏المقدور به قول‏هايى كه به همسرتان داده‏ايد عمل كنيد تا به سلب اعتماد و احساس فريب خوردگى نينجامد .
38 . از نسبت دادن القاب و زدن برچسب‏هاى ناگوار و نامطلوب مانند بدقول، زرنگ، شلخته، كله‏شق، يك دنده، لجباز و خودخواه به يكديگر پرهيز كنيد .
39 . در مواردى كه غمگينى و افسردگى و يا عصبانيت زن يا شوهر شدت مى‏يابد و احتمال اختلال در كار سيستم عصبى يا غدد درون‏ريز به ويژه غده تيروئيد وجود دارد، در نخستين فرصت‏به پزشك متخصص مراجعه كنيد تا از عادى بودن ترشح غدد از جمله غده تيروئيد مطمئن شويد .
40 . براى داشتن يك زندگى با نشاط و موفق خوب بينديشيد، وقت‏بگذاريد، احساس مسؤوليت كنيد، موانع ارتباط سالم را از ميان برداريد و به عوامل ايجاد كننده روابط سالم توجه كنيد .
در اين رابطه مطالعه كتابهاي زير نيز مفيد خواهد بود:
1- آئين همسرداري: دوروتي كارنگي، ترجمه مهستي شهلايي.
2- همسرداري: ابراهيم اميني
3- تسخير قلب؛ خانم ها چگونه بايد به قلب همسر خود راه يابند؟، تأليف رابرت، ترجمه كيهان نيا.
4- زن، مرد، ارتباط: تأليف گري، ترجمه مهدي قراچه داغي.
5- زندگي شيرين: تأليف محمود اكبري.
6- نظام حيات خانواده در اسلام: تأليف دكتر علي قائمي.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .