مذمت پرخوري

آيا نفس پرخوري گناه است؟

در پاسخ به نكاتي توجه كنيد :
1- پرخوري از نظر شرعي حرام نيست اما بشدت مورد مذمت است و از ان نهي شده است .
2- اسلام انسان را از پُرخوري نهي و اعتدال در خوردن غذا را توصيه كرده است. رعايت اعتدال در خوردن غذا و كم خوري غيراز تاثير بر سلامت جسمي افراد ، بر سلامت روحي آنها نيز موثر است. در اينجا تاثيرات جسمي كم خوري را با عنوان فوايد ظاهري كم خوري و تاثيرات روحي و معنوي آن را با عنوان فوايد باطني كم خوري براي شما بيان مي كنيم. اميدواريم با توصيه به اين رهنمودهاي گرانقدر، همواره از جسمي سالم و روحي پُرنشاط برخوردار باشيد.
امام علي (ع): زندگي را براي خوردن مخواه، بلكه خوردن را براي زندگي بخواه.
* پيامبر خدا (ص): اگر ساكنان خانه اي به مقدار كم غذا بخورند، خانه شان نوراني مي گردد. (المعجم الأوسط،ج5، ص229، ح5165عن أبي هريرة، كنزالعمّال، ج3، ص391، ح7093) .* پيامبرخدا(ص): هركس كه خداوند را بسيار تسبيح گويد و به بزرگي ياد كند و در عوض به مقدار كم بخورد و بياشامد و بخوابد، فرشتگان مشتاق او مي شوند. (تنبيه الخواطر، ج2، ص116)
* امام علي (ع) - در حكمت هاي منسوب به ايشان ــ : زندگي را براي خوردن مخواه، بلكه خوردن را براي زندگي بخواه. (شرح نهج البلاغة، ج 20، ص333، ح824)
* امام علي(ع) - در حكمت هاي منسوب به ايشان ــ : عاقل را بايسته است كه به هنگام شيريني غذا، تلخي دارو را نيز به ياد داشته باشد.(شرح نهج البلاغة،ج20،ص272،ح 149)
3- برخي از فوايد كم خوري:
الف ــ سلامت تن
پيامبر خدا (ص): مادر همه داروها، كم خوري است. (المواعظ العدديّة، ص 213)
امام علي (ع): كم خوري، مانع بسياري از بيماري هاي جسم مي شود. (غررالحكم، 6768 ،عيون الحكم و المواعظ ، ص 370، ح 6248)
امام علي (ع): خوراك را كم كن تا بيماري ها را كم كني. (غرر الحكم، ح2336)
امام علي (ع): هر كس خوراكش كم باشد، دردهايش نيز كم است. (غررالحكم،ح8409،عيون الحكم والمواعظ، ص455،ح8220)
امام علي (ع): كم خوري، مايه گرامي داشتن بيشتر خويش است و سلامت را بيشتر استمرار مي بخشد. (غررالحكم،ح 6819،عيون الحكم والمواعظ،ص 370،ح 6240)
پيامبر خدا (ص): مادر همه داروها، كم خوري است.
امام علي (ع): هر كس در خوردن به كم بسنده كند، سلامتش بيشتر مي شود و انديشه اش به سامان مي رسد. (غررالحكم ، ح8803، عيون الحكم و المواعظ ، ص 437 ،ح7559)
امام علي (ع): سلامت تن، از كمي غذا و كمي آب است. (تحف العقول ، ص 172، بشارة المصطفي،ص 25 كلا هماعن كميل بن زياد، بحارالأنوار،ج66، ص425 ،ح41)
امام رضا (ص): اگر مردم در خوردن به كم بسنده مي داشتند، بدن هايشان سالم بود. (بحارالأنوار،ج66، ص 425 ،ح 41)
امام رضا (ع) : بدن همانند زمين پاك و آماده براي زراعت است كه اگر در آباداني و آب دهي به آن مراقبت شود، به گونه اي كه آب، نه بيشتر از نياز به آن برسد تا آن را غرق كند و نه از اندازه كمتر باشد تا آن را به خشكي گرفتار سازد، آباداني اش استمرار مي يابد و خرّمي اش بيشتر مي گردد و كشت آن بركت مي يابد؛ امّا اگر از آن غفلت شود، به تباهي مي گرايد و علف هرز در آن مي رويد. بدن چنين حكايتي دارد و تدبير آن در خوراك و نوشيدني، چنين است.[پس،] سامان و سلامت مي يابد و عافيت در آن، ريشه مي گسترد. بنگر كه چه چيز با تو و با معده ات سازگار است و تن تو با چه چيز نيرو مي گيرد و چه خوردني و نوشيدني اي براي بدنت سالم تر است، همان را براي خويش مقرّر بدار و خوراك خود گير. (بحار الأنوار،ج62، ص310)
امام علي (ع): هر كس در خوردن به كم بسنده كند، سلامتي اش بيشتر مي شود و انديشه اش به سامان مي رسد.
ب ــ شادابي چهره
پيامبر خدا(ص): برادرم عيسي، از شهري گذر كرد كه در آن، مرد و زني به يكديگر فرياد مي كشيدند. پرسيد:« شما را چه شده است؟».
مرد گفت:اي پيامبر خدا! اين، زن من است و او را مشكلي نيست. زني درستكاراست؛ امّا دوست دارم از او جدا شوم.
عيسي گفت:« به هر حال، به من بگوي كه او را چه مي شود؟»
مرد گفت: بي آن كه كهنسال باشد، چهره اش بي طراوت است.
گفت: اي زن! آيا دوست داري ديگر بار، چهره ات پرطراوت شود؟».
زن گفت: آري.
به او گفت: « چون غذا مي خوري، از سير شدن حذر كن؛ زيرا اگر غذا بر سينه سنگيني كند و از اندازه افزون شود، طراوت چهره از ميان مي رود».
آن زن، چنان كرد و ديگر بار، چهره اش طراوت يافت. (بحارالأنوار،ج14، ص320،ح26)
ج ــ طول عمر
لقمان(ع): اگر خوراك انسان اندك باشد، زياد زنده مي ماند. (المواعظ العدديّة، 71)

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
2 + 1 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .