معرفي کتاب هاي عرفان نظري و عملي

اسامي برخي كتاب هاي عرفان عملي:
1. سيد محمد حسين تهراني، رسالة لُبّ اللباب در سير و سلوك اولي الالباب، انتشارات حكمت 1366 ش.
2. سيد بحرالعلوم، رساله سير و سلوك، انتشارات هجرت، قم 1401 ق.
3. ميرزا جواد ملكي تبريزي، رساله لقاء الله، انتشارات هجرت، قم 1369ق.
4. ميرزا جواد ملكي تبريزي، اعمال السنه «المراقبات» نشر سايه، قم (بي تا).
5. عبدالرزاق القاساني، شرح منازل السايرين، انتشارات بيدار، قم 1372ش.
6. استاد محمد شجاعي، مقالات (طريق عملي تزكيه) ج2، انتشارات سروش 1379ش.
7. يحيي بن حمزه اليماني، تصفية القلوب من ادران الاوزار و الذنوب، نشر مكتبة الجيل الجديد، صنعاء، يمن، سال 1413ق.
8. ابوطالب مكي، قوت القلوب، ج1-2، نشر دارالفكر، بيروت، (بي تا).
9. امام خميني، چهل حديث، نشر مؤسسة آثار امام، چاپ20، 1378ش.
10. عزيز الدين محمد بن علي كاشاني، مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه، نشر مؤسسه هما، تهران1372ش.

اسامي كتاب هايي در عرفان نظري:
1. محي الدين عربي، فتوحات مكيه، نشر دار صادر، بيروت، (بي تا).
2. داود قيصري، شرح فصوص الحكم، انتشارات بيدار، قم (بي تا).
3. تاج الدين حسين شرح فارسي فصوص الحكم، نشر دفتر تبليغات اسلامي قم1377ش.
4. مائن الدين علي بن محمد تركه، تمهيد القواعد، نشر انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، تهران 1360ش.
5. محي الدين عربي، محاضرات الابرابر، ج 1-2 نشر دار صادر، بيروت، (بي تا).
6. محمد فياض لا هيجي، شرح گلشن راز، انتشارات سعدي تهران 1371ش.
7. صدر الدين قونوي، انتشارات مولي، تهران، 1371ش با ترجمه محمد خواجوي.
8. حسن زاده آملي، ممد الهمم در شرح فصوص الحكم، نشر وزارت ارشاد اسلامي 1378ش.
9. سيد حيدر آملي، جامع الاسرار و منبع الانوار، نشر انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1368ش.
10. مولانا عبدالرحمن جامي، اشعه المعات، انتشارات گنجينه، تهران (بي تا).
11. حسن زاده آملي، شرح فص حكمه عصميّه في كلمه فاطميّه، نشر طوبي 1379ش.
12. امام خميني، مصباح الهدايه الي الخلافه و الولايه، نشر موسسه آثار امام 1372ش.
13. نامه هاي عين القضاة همداني، نشر موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي 1362ش.
14- صدر الدين قونوي، نفحات الهيّه، انتشارات مولي، تهران 1375ش.
15- عزيز الدين نسفي، الانسان الكامل، نشر كتاب خانه طهوري، تهران 1377ش.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
18 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .