معناي اخلاص و بخاطرخدا زندگي كردن

بخاطرخدازندگي كردن يعني چي؟تمرين كردم اما2ساعت بيشترنشده!خيلي كارا هست كه انجامش ميديم اماخاطرخدايي دركارنيست مث روشن كردن كولر!!

 زندگی.jpgبخاطر خدا، يعني اعمال وكارهايي كه انجام مي دهد رنگ خدايي داشته باشد وبه عبارت ديگر هركاري كه مي كند يا واجب باشد ويا مستحب وحتي مباح را تبديل به مستحب كند! روشن كردن كولرنيز مي تواند رنگ خدايي بگيرد ، اگر غايت ونهايت كارها، براي خدا وبه خاطر خدا باشد روشن كردن كولر ويا ماشين لباس شويي ويا تعمير كردن وياحتي درست كردن آن هم با توجه به هدف وغايت كار، رنگ خدايي مي گيرد !

كولر را روشن مي كند براي آنكه بتواند مثلا عبادت بهتري انجام دهد ويا بهتر درس بخواند وفراغ خاطري پيدا كند تا بتواند اعمال ديگر ومهمترش را به درستي وباكيفيت بالاتري انجام دهد.

توضيح بيشتر :درسوره بقرة/138 مي فرمايد «صبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً» صبغه، يعني كارهايتان را رنگ خدايي بدهيد. اگر كسي خدايي بشود (يعني صبغه الله) رنگ خدا را داشته باشد، بهترين رنگ را دارد (صباغ يعني رنگرز)،

در قرآن رنگ الهي را به گونه هاي ديگر نيز آورده مانند : « في سبيل الله» ويا خيلي داريم «ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ» البقرة/207 ويا براي خدا «لِوَجْهِ اللَّهِ» الإنسان/9 و برعكس آن حدود دويست مرتبه توي قرآن داريم «دُونِ اللَّهِ» البقرة/23 غير خدا، سؤال اين است كه چرا صدها بار توي جاده دين مي‌گويد راه خدا ، رضاي خدا، وجه خدا، حدود دويست بار هم مي‌گويد غير خدا نرويد، به غير خدا نرويد، چه مسئله‌اي است كه توي قرآن حدود دويست مرتبه مي فرمايد به سمت خدا برو وحدود دويست مرتبه مي‌گويد به سمت غير خدا نرو، چيه؟ دويست تا تابلو، مگر اين جاده چقدر خطرناك است؟ چون انسان هميشه سراغ غير خدا مي‌رود!

دانشجويي كه براي خدا درس نخوانده، عقده‌اي مي‌شود مي‌گويد ما فوق ليسانس هستيم جمهوري اسلامي براي ما هيچ كاري نكرده، آقا! جمهوري اسلامي پول خرج تو كرده باسوادت كرده، حالا مي‌گويد نه، هم باسوادم كند هم كولم كند! ، اگر بنده درس بخوانم كه به من بگويند آيت الله، همين كه ديدم به آنشخص، آيت الله مي‌گويند وبه من آيت الله نمي‌گويندعقده‌اي بشوم ! اما اگر كسي براي خدا درس خواند حالا برايش صلوات بفرستند يا نفرستند به او كار بدهند يا ندهند ، امام جمعه بشود يا نشود ، رأي بياورد يا نياورد برايش مهم نيست .

اگر با خدا معامله كرديم از هيچكس توقع نداريم و هميشه با مردم رفيق هستيم. مثل كسي كه ازدواج كند براي خدا، كسي اگر ازدواج كند براي خدا ،كه خدايا من جوان هستم نياز به همسر دارم وچون اين آقا، بنده خوبي براي خدا بود ،اهل نماز بود ، اهل تقوي بود كمالات الهي را داشت من با اين ازدواج كردم، اگر براي خدا ازدواج كني اين ازدواج دائمي است، اما اگر براي ماشين سوپر دولوكسش ازداوج كردي تا ماشين مي‌افتد توي دره مي‌گويي يالله طلاق بده، من تورا نمي خواهم، چون ازدواج من با توبراي ماشين بود نه براي خدا وقتي ماشين رد شد ؛ازدواج هم رد مي شود . . .

يا دختري را گرفته‌اي بخاطر اينكه شكل او خوش قيافه است تا اين دختر تب مي‌كند مي‌گويي من يك زن ديگر مي‌خواهم، يعني اگر براي شكل بود شكل برگشت تو هم برمي گردي براي ماشين بود ماشين رفت تو هم مي‌روي، اما اگر چيزي براي خدا شد ، هيچوقت تاريخ مصرف آن تمام نمي‌شود . عروس را بخاطر شكلش دوست دارند همين كه عروس پير شد ديگر علاقـﺔ قبلي وجود ندارد، حديث داريم اگر همسري را براي پول و شكلش بگيريد خدا هر دو را ، از تو مي‌گيرد چون پول مي‌رود شكل هم مي‌رود اما اگر ازدواج براي خدا بود هميشه مي‌ماند.

مردم امام حسين(عليه السلام) را براي خدا دوست دارند تا حالا عشق مردم از امام حسين(عليه السلام) كم نشده ،(صبغه الله) يعني رنگ خدايي ، رنگ خدايي هميشه مي‌ماند ،حسين(عليه السلام) تكه تكه شد اما به اهدافش رسيد، چون امام حسين(عليه السلام)به قيامش رنگ الهي زده بود ،هدفش اين بود من مي‌خواهم نهي از منكر كنم و حكومت و رژيم بني اميه منكرهستند وجود يزيد منكر است من بايد تكه تكه بشوم اما اين رژيم را واژگون كنم بالاخره امام حسين(عليه السلام) رژيم بني اميه را واژگون كرد امام حسين(عليه السلام) پيروز شد، پيروز معنايش اين نيست كه توي جنگ پيروز شويم ممكن است انسان توي جنگ شهيد بشود، صدام خيلي از بچه‌هاي ما را كشت اما بالاخره جمهوري اسلامي پيروز شد پيروزي اين نيست كه ما كشته نشويم پيروزي اين است كه ما به اهدافمان برسيم هر كه به هدفش رسيد پيروز است . ممكن است انسان گريه كند به هدفش برسد شما در خانـه خدا گريه مي‌كني اما حاجتت را مي‌گيري هر كس به آرزويش رسيد پيروز است.

(صبغه الله) آيـﺔ قرآن است يعني رنگ خدا، امام صادق فرمود: («صبغ المؤمنين بالولايه في الميثاق »ـ خداوند مؤمنين را در زمان ميثاق به ولايت رنگ‌آميزي كرده بود)، امام علي(عليه السلام) فرمود صبغه الله ما هستيم.(اصول كافي ج 1 ص 350) يعني خط رهبري گم نشود يعني اهل بيت را فراموش نكنيم . باقي چيزها مي‌پرد ورنگ خدايي مي ماند.

چقدر به عشق سردار قادسيه جوانهاي عراقي آمدند كشته شدند صدام كو؟ معاونانش كو؟ وزرا كو؟ جوانها چي؟ الان ويلچري ما با ويلچري عراق هر دو روي ويلچر نشسته‌اند اين دست داده آن هم دست داده اين پا داده آن هم پا داده اين نخاعي است آن هم نخاعي است اما نخاعي ايران مي‌گويد ما كه قصد حمله نداشتيم صدام به ما حمله كرد ،دفاع از دين وطن ناموس واجب است امام خميني فرمود دفاع واجب است ما رفتيم براي انجام واجب الان هم توي ماشين نشسته‌ايم توي ويلچر نشسته‌ايم آرام است، يعني با خودش حساب مي‌كند.

اما ويلچري‌هاي صدام مي‌گويند چه؟ ما براي چي به صدام كمك كرديم؟ صدام هوسش گرفت سردار قادسيه بشود آمريكا مي‌گفت به تو كمك مي‌كنم، شوروي مي‌گفت كمكت مي‌كنم، غرب هم گفت كه به تو كمك مي‌كنم، كشورهاي خليج هم گفتند كه به تو كمك مي‌كنيم، او بخاطر اينكه سردار قادسيه شود ما را فرستاد جبهه ما الان با كي حساب كنيم؟ كو صدام، هيچي.

قرآن مي‌فرمايد «إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ» ،ألم يعني درد، اگر شما درد مي‌كشيد «فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ» النساء/104 دشمنان شما هم توي ويلچر نشسته‌اند آنها هم درد مي‌كشند منتهي «وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ» النساء/104 شما خدا داريد آنها خدا ندارند .

امام حسين(عليه السلام) در دعاي عرفه مي‌فرمايد: خدايا هر كه تو را دارد چه ندارد؟ (ماذا فقد ما وجدك) هر كه تو را دارد چي ندارد و هر كه تو را ندارد چي دارد؟ يوسف توي چاه هيچي نداشت خدا داشت برادران يوسف بيرون چاه همه چيزي داشتند خدا نداشتند و بالاخره برادرها سقوط كردند يوسف درخشيد امام حسين(عليه السلام) زير سم اسب هيچي نداشت و حكومت بني اميه و يزيد همه چيزي داشتند بالاخره امام حسين(عليه السلام) درخشيد بني اميه محو شد. هر كه خدا دارد همه چيزي دارد هر كه خدا ندارد هيچي ندارد اين جملـﺔ امام حسين(عليه السلام) است .

امام علي(عليه السلام) مي‌فرمايد رنگ خدايي يعني كارهايتان را رنگ معنوي به آن بدهيد رنگ مردم پاك مي‌شود شما تخم مرغ را كه رنگ مي‌كنيد يك خورده با آب دهان به آن دست بمالي پاك مي‌شود چون شما رنگ كرده‌اي رنگ خلق پاك مي‌شود اما رنگ خالق نه ، خدا هم ،دم طاووس را رنگ كرده شما آب همـﺔ اقيانوسها را شيلنگ بگير به دم طاووس همـﺔ اقيانوسها را به دم طاووس بگيري دم طاووس پاك نمي‌شود تخم مرغ را كه شما رنگ كرده‌اي با آب دهان پاك مي‌شود طاووس را كه خدا رنگ كرد رنگش تا ابد پاك نمي‌شود ،مي‌گويد اگر مي‌خواهيد پاك نشويد رنگ الهي داشته باشيد(ما عندكم ينفد) آنچه رنگ شماست مي‌رود.

يك كسي حجاب دارد چرا حجاب داري؟ براي رضاي خدا، اين حجابش تا ابد مي‌ماند روز قيامت هم ثواب مي‌برد يكي وضع حجابش بد است براي چي؟ دلم مي‌خواهد اين جوان خوشش بيايد دلم مي‌خواهد بگويم من روشنفكر هستم چه روشنفكري؟ يك كسي قيافه‌اش را درست مي‌كند خودش را حفظ مي‌كند اين آهنگ را گوش نمي‌دهد اين غذا را نمي‌خورد با اين آدم نمي‌نشيند اين امضاي ناحق را نمي‌كند تمام اينهايي كه رنگ الهي هستند مي‌مانند لحظـﺔ مرگ خوشحالند تا ابديت هم خوشحالند

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
5 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .