نحوه برخورد در مقابل تحقیر استاد

در مقابل استادي كه دانشجويش را تحقير مي كند بايد چه كرد؟

جواب خود را با يك سوال آغاز مي كنم : چنانچه تمام مردم دنيا در نقطه اي جمع شوند و در مورد طاووس صحبت كنند و آن را زشت ترين پرنده عالم قلمداد كنند آيا با گفتن اين كلمات و صحبت ها از ارزش وزيبايي طاوو س كاسته مي شود؟آيا اگر افرادي قادر به شناختن ارزش طلا نباشند، آيا از ارزش طلا كاسته مي شود؟اگر طلا در دست كودكي( كه ارزش طلا را نمي داند)باشد از قدر ومنزلت طلا كاسته مي شود؟ آيا به صرف اينكه قطعه اي از نقره در دست فرد نابينايي بود مي توان ادعا كرد كه از ارزش نقره كاسته شده است؟ ويا اينكه بايد گفت براي فرد نابينا ارزش نقره وشيشه يكسان است و از ارزش نقره كاسته نشده است بلكه فرد نابينا است كه توانايي درك ارزش نقره را ندارد.
آري استادي كه بدون توجه به ارزش دانش و دانشجو با گفتار و رفتار خود دانشجو را تحقير مي كند،همانند كودكي است كه قدر ومنزلت طلا را نمي داند. تحقير او نشانگر بي ارزشي دانشجو نيست بلكه بيانگر اين حقيقت است كه او ارزش علم و آموزنده علم را به طور كامل درك نكرده است.بنابراين بايد گفت تحقير دانشجو توسط استاد
نبايد نشانگر ضعف و ناتواني دانشجو قلمداد شود و باعث نا اميدي در او شود،بلكه دانشجو بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه برخي افراد به دليل مشكلات گوناگون اخلاقي ،تربيتي و... دست به تحقير ديگران مي زنند.
اكنون اين سوال پيش مي ايد كه با چنين استادي چگونه برخورد شود:
1- نحوه برخورد با تحقير:
اصل اوليه در برخورد با آزار ديگران از نظر تربيت اسلامي, صبر و تحمل است. انسان تنها با صبر در برابر مشکلات مي تواند روحي بزرگ, توام با انشراح صدر پيدا کند. براستي اگر همه افراد در برابر ما وظايف خود را انجام مي دادند و هيچ حقي از ما ضايع نمي کردند, صبر چه موقعيت و ارزشي داشت و آيا مي توانستيم بگوييم: ما به درجه صابران رسيده ايم؟
دقت کنيد؛ منظورم از اين بيان, تاييد ظلم و آزار ديگران نيست؛ بلکه مقصودم اين است که بدانيم و باور کنيم که بالاخره انسان هايي وجود دارند و در برابر ايشان چاره اي جز صبر نيست و از لوازم صبر, تحمل آزار ديگران است.(البته صبري كه از جايگاه قدرت باشد نه صبري كه از روي ناچاري انسان به آن پناه مي برد)
بهترين الگوها براي آموختن چگونگي رفتار با ديگران، آيات قرآن کريم و سيره ي عملي حضرات معصومين (عليهم السلام) هستند.
از آيات آخر سوره ي مبارکه ي فرقان، خصوصيات عباد الرحمان بيان شده است. از جمله:
«و عباد الرحمن الذين يمشون علي الارض هونأ و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامأ؛ بندگان خاص خداي رحمن آنان هستند که بر روي زمين به تواضع و فروتني راه مي روند و هر گاه مردم جاهل به آنها خطاب کنند، با سلامت نفس و (زبان خوش) جواب دهند.»
پس اگر شما به اين آيات توجه بيشتري بفرمائيد و بدانيد که سکوتي که در برابر رفتار زشت ديگران مي کنيد مورد تأييد قرآن بوده، از صفات عباد الرحمن است، از اينکه در اين خصوص اطاعت حق تعالي را کرده ملبس به صفات حميده شده ايد در عمق وجودتان لذت خواهيد برد و صبر و قرارتان از دست نمي رود.
براي بهتر روشن شدن مطلب, به ذکر طرز رفتار مالک اشتر, از ياران صديق و باوفاي اميرالمومنين علي (عليه السلام) مي پردازيم:
روزي مالک در هنگام عبور, با مردي فحاش و بي ادب روبرو شد. مرد مورد نظر ناسزاهاي زيادي به مالک گفت؛ اما مالک با سکوت از کنار او عبور کرد. فرد ديگري که شاهد قضايا بود, رو به او کرد و گفت: مي داني به چه کسي توهين کردي؟ او مالک اشتر نخعي بود. مرد فحاش تا اسم مالک را شنيد از ترس به خود لرزيد و سراسيمه به دنبال مالک رفت. ديد مالک داخل مسجد شد و به نماز ايستاد. بعد از نماز به سراغ مالک رفت و با شرمساري اظهار داشت که او را نشناخته است و از او تقاضاي عفو و بخشش کرد. مالک اشتر (رحمة الله عليه) فرمود: به مسجد نيامدم مگر اينکه براي تو دعا کنم. با در نظر گرفتن اين نقل تاريخي روشن مي شود كه گاهي انسان هاي بزرگ و بي مثل و مانند نيز مورد توهين وتحقير افراد نادان و جاهل قرار مي گرفتند،از اينرو هنگامي كه انسان مورد اهانت افراد ديگر قرار مي گيرد نبايد آن را نشانه ضعف شخصيت خود قلمداد كند وخود را فردي ناتوان و ضعيف بداند.

2- انتقال نا رضايتي :

در اين مرحله لازم است به گونه اي رفتار كنيد تا نارضايتي شما از رفتار تحقير آميز استادتان به او منتقل شود.مقصود ما در اينجا رفتاري مناسب با شرايط حاكم بر محيط كلاس است. مثلا مي توانيد تنها با سکوت کردن ، يا سکوت و چهره در هم کردن ويا قهر موقت و... به استاد خود بفهمانيد که اين رفتار او را نمي پسنديد.

3- نداشتن احساس حقارت:

همانطور كه در مقدمه ذكر شد دانشجو در برابر اهانت هاي استاد خود نبايد احساس حقارت كند واحساس كند كه او داراي نقاط ضعفي است كه استاد به خود اجازه مي دهد با او چنين رفتاري داشته باشد بلكه به جاي اينكه علت رفتار را در ويژگي هاي خود جستجو مي كند بايد علت اينگونه رفتارها را در شخصيت استاد خود جستجو مي كند.

4- سعي کنيد در برخورد با ديگران،جوري رفتار کنيد که موجبات تحقير شما فراهم نشود. اگر انسان با دیگران، متین و با اعتماد به نفس برخورد کند و سخن خود را با صلابت و اعتماد به نفس بیان کند هیچ کس به خود اجازه نخواهد داد تا او را تحقير كند.

5-تغافل:

اگراستادي قصد تحقیر شما را داشت، توصیه این است که نسبت به او بی‌اعتنا باشید ارزشی برای رفتارهای تحقیرآمیز او قائل نشوید در چنين موقعيت هايي به گونه اي رفتار كنيد كه گويي اصلا اتفاقي نيفتاده است. با چنین رفتاری اولا او دیگر چنین رفتاری با شما نخواهد داشت و دیگران هم اجازه رفتار تحقیرآمیز با شما را به خود نخواهند داد.

6-عدم تقويت :

ممكن است زماني كه استاد شما فردي را تحقير مي كند ساير دانشجويان با رفتار ها و خنده هاي بي مورد خود رفتار نادرست او را تقويت كنند و در نتيجه رفتار او افزايش پيدا كند، بنابراين لازم است با هماهنگي بين دانشجويان زماني كه استادتان قصد تحقير دانشجويي را دارد نسبت به رفتار او عكس العمل منفي نشان دهند ويا حداقل كار او را تقويت نكنند، بديهي است زماني كه رفتار ااستاد تقويت نشد رفته رفته رفتار نا پسند او كاهش پيدا مي كند.

7-مدارا:

منظور از مدارا اين است كه فرد تا آنجا كه امكان دارد در برابر رفتار نادرست ديگران سازگاري داشته باشد. اهل بيت عصمت و طهارت در احاديث زيادي به ما سفارش کرده اند که با مردم بر اساس رفق و مدارا رفتار کنيم و از درشتخويي و تندي با آنها اجتناب کنيم.
رسول خدا (صلي الله عليه و آله) مي فرمايند: «اعقل الناس اشد هم مداراة للناس» خردمندترين مردم با مداراترين آنها با مردم است. (ميزان الحکمه / ج 5 / ص 2106)
نرم خويي با مردم، از صفات انبياست؛ در مقابل، درشتخويي و بد رفتاري از صفات دشمنان دين است. در حديثي ديگر مي فرمايند: «ما جماعت انبيا به مدارا کردن با مردم فرمان داديم، همچنان که به برپاداشتن فرايض مأموريم.»
دوست عزيز
بدان انسانهايي که ديگران را تحقير مي کنند, در حقيت خودشان خوار وحقيرند. پيامبر خدا (صلي الله عليه و اله) فرمود: خوارترين مردم کسي است که مردمان را كوچك و خوار شمارد. در حديثي ديگر از امام صادق (عليه اسلام) آمده که: هر که مومن بي نوايي را حقير شمارد, خداوند پيوسته او را تحقير کند و دشمنش دارد تا که از تحقير او دست بردارد. البته اين نكته را توجه نماييد كه برخورد با رفتار نامناسب استاد، مانند برخورد با اشتباه والدين است. نبايد از حدود احترام خارج شد بلكه ادامه رفتار متواضعانه و دعاگويي در حق ايشان، مورد پسند خداوند و بارش رحمت و بركت او در زندگي شماست. قطعا در اين دنيا نيز بر برخورد فرد مقابل نيز تاثير خواهد داشت.
پيروز و موفق باشيد.

دیدگاه ها

خدایااا دیگه نمیتونم این وضعو تحمل کنم؛ به خودت واگذارش کردم!

دلیل تمام این رفتارها اینه که متاسفانه در ایران هیچ جایی وجود نداره که دانشجو بتونه اعتراض و شکایت کنه در مورد استادش. در صورتی که در دانشگاههای خارج از کشور که من یک دوره فرصت مطالعاتی را گذراندم, به محض اینکه دانشجویی از عملکرد استادش ناراضی باشه فقط کافیه یک ایمیل بفرسته و گزارش بده تا رسیدگی بشه. من ترم ۱۱ دکترا هستم در دانشگاه اصفهان. گرفتار یک استاد بی سواد و دو رو هستم. اما هیچ کاری عملا از من ساخته نیست. بله. هیچ کس نمی تواند در کار استاد دخالت کند.

وضعیت اخلاقی و نحوه برخورد اساتید در دانشگاه ها واقعا بغرنج هست. ای کاش فکری بتوان کرد. آمار خود کشی در دانشگاهها بالا رفته و یکی از دلایل آن ناامید کردن دانشجویان با برخوردهای تند و سخت گیری های بیجا برای نمره است در حالی که سطح علمی اساتید و چیزی که برای ارائه به دانشجو دارند رو به تنزل و همراه با بی مسئولیتی کامل است. جوانان ما بهترین سالهای عمرشان را تلاش میکنند تا وارد دانشگاه شوند و سالهای بعدی را هم با بحرانها مختلف مواجه شوند. احترام و ارزش دادن به دانشجویان فراموش شده و فقط تحقیر در راس امور قرار گرفته .

سلام
متاسفانه نمیدونم چرا هر چی سطح علمیشون میره بالاتر ادبشون کمتر میشه...دقیقا این دوتا ادب و اخلاق و سطح علمی رابطه عکس دارن.واقعا چرا؟؟؟استاد باید استاد اخلاق هم باشه...آدم 20 سال دیگه ازش به خوبی یاد کنه بگه فلان استادمون همچین نصیحتی به ما کرد...همچین رفتار مناسب و پخته ای انجام داد که آدم تا آخر عمر افتخار کنه همچین اساتیدی داشته...استادم استادای قدیم

سلام و عرض ادب
بنده ترم 6ام مقطع ارشد هستم ترم دوم با توجه به اینکه شاگرد اول دانشگاه شدم استادم ازم خواست که من باهاش پایان نامه بردارم و ایشون به عنوان استاد راهنما بنده انتخاب شدن طی این مدت به من کمک نکردن و یکسالم منو از زندگی عقب انداخت جلسه دفاع ام بهم نمره خیلی کم دادن و تزم همچنان در حال ویرایش نمرمو ثبت نکردن،اما من با خودم عهد بستم که جواب کارشون رو بدم چون نه تنها با زندگیه من بازی کرد بلکه از لحاظ روحیم آسیب دیدم

چقدر جالب ، ما در این زمینه کاملا مشرک هستیم

استاد راهنمای منم کمکم نمیکنه میگه مقاله تز به من ربطی نداره ودفاع کردی تموم شد من الان اگه برا قبولی دکترا مقاله تز نباشه پذیرش نمیشم استادمون خیلی بد قلقه نمیدونم چیکار کنم اگه میشه راهنمایی کنید

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ربات تلگرام پرسمان : @porsemanbot

سلام
من دانشجوی دکتری رشته مکانیک سال سوم هستم
امروز استاد راهنمای من بدترین تحقیرها رو به من کرد. البته قبلا هم سابقه داشت که تحقیرم کنه. حتی از توهین و تحقیرهای قومیتی هم دریغ نمیکنه. آیا این برخورد در مجامع علمی در این سطح صحیح است؟
ما که از استاد راهنمای کمک نمیخواهیم، نه کمک علمی میکنن، نه کمک برای ٱزمایشات عملی میکنن و خودمون مجبوریم از جیب هزینه کنیم، نه کمک روحی میکنن
اینجوری هم تحقیر میکنن
ما گناه کردیم که اومدیم ادامه تحصیل بدیم؟
من در دانشگاه تهران درس میخونم مثلا دانشگاه مادر!!!

من دانشجوی سال سوم دکتری هستم. استاد مشاور از پژوهشکده دانشگاه صنعتی انتخاب کردم که خودش خیلی تلاش کرد راهنما بشه ولی استاد راهنمای اولم قبول نکردند و حالا این آقا شده مشاور من. بهمین خاطر با من برخورد خیلی بدی داره ...فقط بخاطر پول!!! این رفتارها در یک جو علمی فرهنگی خیلی زشته! دانشجو دغدغه پایان نامه و هزینه ها و... رو داره و باید رفتار زننده استاد رو هم تحمل کنه. کاش همینطور که در گزینش استاد به حجاب اسلامی و نماز اول وقت و جناح راست بودن توجه میکردید به جنبه علمی و اخلاقی استاد هم اهمیت می دادین.

من پزشکم یک متخصص ،در دانشگاهی در شهرستان اطراف تهران ،فکر کنید من الان دارم دوره رزیدنتی مو تو اراک میگذرونم ،با کلی ذوق و شوق اطفال قبول شدم ،در مورد موضوع تحقیر استاد باید بگم ،متاسفانه کسانی که عنوان استاد برای ما گذاشتن نیروهای طرحی اجباری این منطقه هستند و متاسفانه دانشگاه نو پا 4 ساله ،استادا سر مریض و تخت و پول با هم دعوا دارن و ما رو رقیب خودشون میدونن،ما رو دایم تحقیر میکنند خیلی شرایط اطفال اراک بده و ما هر چقدر هم صبر میکنیم اینا به درد استاد بودن نمیخورن .ما انگیزه و روحیه امونو تو این جو از دست دادیم .چقدر صبر کنیم .دیگه به خدا واگذارشون کردیم.
تو رو خدا هر کی رو هیت علمی نکنین بالای سر پزشک ها بزارین .بهترین ها رو برای استادی گلچین کنید .

سلام لطفا در مورد اینکه ایا مدیر گروه درمورد اساتید راهنما ایاوظیفه یادخالت دارن یانه توضیح بدین مدیر گروه ما میگه من نمیتونم تو کار استاد راهنما دخالت کنم دانشجو ایا باید زجر بکشه پس وظیفه مدیر گروه چیه

Member since:
15 تیر 1395
Last activity:
1 سال 4 هفته

مخاطب گرامی، از حسن توجه تان به این مرکز سپاسگزاریم. برای اینکه امکان پاسخ به دغدغه هایتان فراهم شود، باید از راه های ارتباطی زیر کمک بگیرید و آنها را مطرح نمایید تا محققان به آنها پاسخ دهند و برایتان ارسال نمایند :
** درج سوال در همین سایت : http://akhlagh.porsemani.ir/node/326
** درج سوال به وسيله پيامك : 30001619
** درج سوال در سايت پرسمان : http://www.porseman.org/q/newq.aspx
** درج سوال به وسیله ایمیل : info@porseman.org
* توجه : اگر سوال تان را در سایت درج می کنید، شماره تلفن همراه یا آدرس ایمیل تان را حتماً وارد کنید تا امکان ارسال پاسخ به شما فراهم گردد.

سلام،
بنده دانشجوی دکتر در خارج درس میخونم. دیروز استاد ایرلندیم با من سخت برخورد کرد و یه مثال نامربوط زد که آزرده خاطرم کرد. شاید اشتباه از من بود گفتم توی نوشته هام به مقالات تو رفرنس دادم و اون بخش درست نبود. بعدش سوالی برام پیش آمد که آیا این برخورد ارزش آزرده خاطری دارد یا شایسته قدردانی است؟ الان وقتی خوب دقت میکنم با وجود صورت خشن موضوع، دومین حالت منصفانه تر است. ببینید دوستان بعضی از استادا دانشجوهاشونو خیلی دوست دارند و نمیخوان منزلت دانشجوشون از یک سطحی علمی پایین تر بیاد بنابراین گاهی اوقات تندخویی میکنن که من دانشجو جایگاهمو بیشتر بفهمم که خود این برخورد یک نعمت بزرگی است. البته خارج از این مورد را من نمی پسندم. نکته اینه که یه استاد برای یه پایان نامه اینقدر سخت گیری میکنه تا نتیجه خوبی بگیریم. چقدر باید به خودمون سخت بگیریم تا در روز قیامت نتیجه خوبی داشته باشیم؟

وقتی از روی باند بازی و پارتی بازی یه بی لیاقت بیاد بشه مدرس دیگه توقعی نمیشه داشت، من خودم از دانشگاه صنعتی سیرجانم،رئیس بخش عمرانشخیلی بد برخورد میکنه.خدا لعنتش کنه

ب نظر من بايد تو شرايط استخدامشون نحوه ي برخورد استاد با دانشجو ذكر بشه و در صورت توهين ب دانشجو تذكرات جدي در نظر گرفته بشه .به اميد اون روزا

سلام. تو دانشگاه هرجوری که دوست دارن با دانشجو رفتار میکنن.ترس از کمیته انظباطی رو تو دل دانشجو میندازن و هیچ اعتراضی نمیشه به رفتار تحقیرآمیز استاد کرد.فقط باید سکوت کرد.

هیئت علمی دانشگاه ها مثل مافیا شدن.مثلا برای تصویب پروپوزال یک پایان نامه کلی دانشجو رو اذیت می کنند و تنها چیزی که مورد بررسی قرار نمی گیره مضمون علمی پایان نامه هست.قشنگ دانشجو ها رو برای خودشون تقسیم می کنند و کسی هم حق اعتراض نداره.اخر هم بعد از کلی هزینه بیچاره دانشجو .مقاله رو به اسم خودشون ثبت می کنند.

با سلام

خیلی از مطلب شما ممنونم

این مشکل خیلی مشکل بزرگی است و بسیاری از دانشجویان ارشد با آن مواجه بوده و چاره ای جز شنیدن و کظم غیظ ندارند چون هیچ هیئت نظارتی بر کار اساتید وجود ندارد.

اینکه برخی اساتید راهنما فرهنگ خانوادگی به مراتب کمتری نسبت به دانشجوی خود دارد یک واقعیت بسیار تلخ است.

من با همچین استادی کار کردم و باید بگم که بیشتر مثل کابوس می ماند!

توهین مستقیم و بی منتی ها در کارهای علمی و رفتار شاه و برده که در قرون وسطی وجود داشته از جمله آن هاست.

وقتی فرهنگ دینی و اخلاق در کار یک دانشمند نباشد همین نتایج بدست می آید!

من با وجود یک بچه چهار ساله دارم ارشدمشاوره خانواده میخونم اونوقت استادی سر کلاس آمار با کمال توهین میگه تو باید بشینی خونت بچتو بزرگ کنی اینجا رو با آشپزخونه اشتباه گرفتی یا جلسه روان درمانی؟
اونجا فقط خشکم زد یعنی تا اینجا رسیدم استادی رو با این تنزل ادب ندیده بودم

واقعا
منم همینطوری ام
انقد داغون میکنن ادمو که میخاد بره انصراف بده
منم ارشد میخونم
نمیدونم این رفتاراشون خب مثلا چی
تو نمرتو کم کردی دیگه حرفت چیه
کی تموم میشه

چقدرجالب.دقیقا با نظرتون موافقم.منم امروز انقدر دلم از رفتارهای استاد راهنمام گرفته بود که با سرچ در نت، اینجا رو پیدا کردم.خدایا خودت به همه مون فقط به جرم دانشجویی صبر بده.خدایا خودت بهمون کمک کن تا اول شعور رسیدن به جایگاه استادی رو داشته باشیم و بعد به این مرتبه نائل گردیم.آمین

با سلام

کاملا با نظر قبلی موافقم. متاسفانه در جامعه ی امروز ما استخدام در برخی مراکز تابع نظم ومقررات نیست . اساتید باید با اصول خاصی استخدام شوند و بدانند که آنها الگوی رفتاری برای دانشجویان خود هستند.

با سلام برخی از آسیب هایی که استاد با تحقیر کردن به دانشجو وارد می کند غیر قابل جبران است و اثار ان سالیان سال در زندگی دانشجو تاثیر می گذارد و با دعا کردن و یا صبوری هم مشکل حل نمی شود و دانشجو چاره ای هم جز سکوت ندارد لطفا راه حلی برای این معضل داده شود مثلا :
- بهتر نیست در امور اساتید نظارتی هم باشد
- استخدام با اصول خاص انجام شود
- دوره آموزش اخلاق برای استادها گذاشته شود

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
17 + 3 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .