نقش مثبت و منفي بازي هاي يارانه اي

بازي هاي رايانه اي، خوب يا بد!؟

زن براي لحظه اي در اتاق پسرش را باز کرد، پسر پشت ميز رايانه نشسته بود، گوشي سياه رنگي درگوش هايش قرارداشت، چشم هايش به مانيتور دوخته شده بود و مردمک سياه رنگ نگاهش مدام اين طرف و آن طرف حرکت مي کرد.

زن باصداي آرامي گفت:" ميثم جان ناهار آماده اس."ميثم نگاه از صفحه مانيتور برنداشت گويي که صداي مادر را نمي شنيد مدام باخود کلنجار مي رفت و دکمه هاي صفحه کليد را پياپي مي فشرد؛ زن که از اين حرکت هر روزه پسرش خسته شده بود پيش رفت و براي لحظه اي گوشي سياه را از گوش ميثم بيرون کشيد: "گفتم.... بيانا...هار بخور!" ميثم باناراحتي گوشي را از مادرش گرفت:" مامان!... دارم مي ميرم حواسمو پرت نکنين.
شايد شما هم از آن دسته والدين باشيد که باسرگرم شدن کودکانتان در تنهايي خويش خوشحال هستند ومي گويند؛ بهتر است که بچه ها را هر طور شده درخانه نگه داشت تا با دوستان مختلف رفت و آمد نداشته باشند.
بازي رايانه اي بهتر از اين است که کودک با هر کسي رفت و آمد داشته باشد و نتوان او راکنترل کرد. اين طور هم وقتش درخانه مي گذرد و هم مي توان او را تحت نظرداشت. اما آيا به اين انديشيده ايد که اين کنترل هاي بي حساب به چه قيمتي تمام مي شوند؟
آري همين سکوت و بي سر و صدايي کودکان و نوجوانان در برابر رايانه ممکن است باعث عوارض جبران ناپذيري گردد.
گرچه بسياري ازکارشناسان تربيتي معتقدند که بازي هاي رايانه اي مي تواند اثرات مثبتي مانند تکامل شخصيت و رفتار، پرورش استعدادها، ايجاد خلاقيت، پرورش تمرکز و دقت، افزايش بهره هوشي، گسترش جهان بيني، تقويت ذوق هنري، آموزش مفاهيم پيچيده، انتقال فرهنگ و غيره را به همراه داشته باشند اما متأسفانه مي شنويم که هر از گاهي اخباري از مناطق مختلف جهان به گوش مي رسد که فلان نوجوان به دليل اين که مثلا 15 ساعت بدون وقفه مشغول بازي با کامپيوتر بود، دچار حمله هاي عصبي شد و کارش به بيمارستان کشيده است!
آيا چنين مواردي مي تواند دليلي بر نفي عملکرد مثبت بازي هاي کامپيوتري باشد؟ 15 ساعت رانندگي مداوم نيز مي تواند هر انساني را از پاي درآورد. آيا به اين دليل مي توان گفت رانندگي، سر تا سر مضر و منفي است؟
امروزه جامعه شناسان به تأثيرات مثبت بازي هاي کامپيوتري بر رفتارهاي فردي و اجتماعي افراد پي برده اند. دنياي بازي هاي رايانه اي سرشار از شگفتي هاست. جايي که کودکان را تا مرز تحقق روياها مي برد و آنان در دنيايي هيجان انگيز و پر ماجرا رها مي شوند.
در اين دنياي مجازي کودکان در عين پيروز شدن، شکست مي خورند و در عين آزاد بودن در جبر قرار مي گيرند. يادآوري اين موضوع مهم است که اعلام شود منظور از بازي هاي رايانه اي بازي هاي استاندارد است. يکي از راه هاي رشد و توسعه قوه خلاقيت و ابداع در کودکان پرداختن به فعاليت هايي همچون رايانه و بازي هاي رايانه اي استاندارد است که خود حاصل خلاقيت مغز آدمي مي باشد.
بنابراين، اين قوه را در کودکان تقويت مي کند؛ ولي به دلايلي مانند: عدم آموزش صحيح به کودکان و نوجوانان، معرفي بازي هاي رايانه اي و انواع آن به طور غير صحيح، آشنا نبودن کاربران به زبان رايانه و ... اهداف بازي هاي رايانه اي به درستي شناخته نشده است و کودکان در عمل به سمت بازي هايي سوق داده شده اند که اثرات زيان باري دارند. بازي هاي غيراستاندارد رايانه اي در ايجاد و بروز پرخاشگري بسيارمۆثر است ومي توانند پرخاشگري را در کودکان بالا ببرد.
اين گونه بازي ها مي تواند در بروز رفتارهاي ضد اجتماعي و ناسازگاري مۆثر باشند و موجب اضطراب فرد گردند. چنين بازي هايي باعث وسواس، رفتارهاي اعتياد گونه، غيرانساني شدن بازي کنندگان، رشد رفتارهاي ضد اجتماعي، خالي شدن عواطف و مشکلات سلامتي مي شوند.
از آن جا که بررسي نوع بازي هاي رايانه اي کودکان و نوجوانان نشان مي دهد که اغلب بازي ها از نوع خشن (Action ) مي باشد. نتايج تحقيقات مارک گريفينس (1997) نشان داد در ميان بازي هاي رايانه اي خشن از هر پنج بازي، که براي کودکان شش سال و بالاتر مناسب تشخيص داده شده است، در سه بازي به ازاي کشتن يا صدمه زدن به کاراکتر رايانه اي امتياز کسب مي شود.

يکي از خطرناک‌ترين اثرات منفي بازي‌هاي رايانه‌اي ”‌اعتياد“ به اين بازي هاست که بيش از هر چيز کودکان و خصوصاً نوجوانان را تهديد مي‌کند. اين تهديد آن قدر جدي است که گاه منجر به مرگ مي‌شود.
اعتياد ( ADDICTION) :
يعني عادت کردن و خوگرفتن به چيزي! اين حالت معمولاٌ خودکار ، بدون تفکر و انديشه صورت مي پذيرد . بيشتر ما فکر مي کنيم که تنها وابستگي به مواد مخدر اعتياداست.
اما بايد بدانيد که عادت به هرچيز ديگر به غير از مواد هم چون بازي هاي رايانه اي نيز اعتياد محسوب مي شود. اين رفتار با تأثير روي وظايف سيستم اعصاب مرکزي موجب تغيير در رفتارشخص ( مانند: سرخوشي ، کيف ، خشم،عصبانيت و...) اختلال در خلق و خوي ( اضطراب، افسردگي و...) اختلال در قضاوت و شعور (فراموشي و بي توجهي ) مي گردد.
وابستگي رواني نيز حالتي است که در آن فرد از نظر رواني و عاطفي به آن حالت وابسته مي شود و با وجودي که نتايج سوء آن را مي داند، احتياج دارد که به آن حالت ادامه دهد. به عبارت ديگر وابستگي يک نوع اختلال با تظاهرات رفتاري، شناختي و جسماني است که باعث مي گردد شخص آن حالت را به ديگر رفتارها ترجيح دهد. با نگاهي‌ به‌ تأثيرات‌ بازي‌هاي‌ رايانه‌اي‌ بر نوجوانان‌، علاقه‌ و استقبال‌ از بازي‌هاي‌ رايانه‌ اي‌ به‌ حدي‌ است‌ که‌ به‌ گفته‌ کارشناسان‌ نيمي‌ از رايانه‌هاي‌ شخصي‌ بيشتر براي بازي‌ کردن خريداري‌ مي‌شوند!؟ واين يعني وابستگي به بازي! بازار داغ‌ بازي‌ رايانه‌، بازار سياه‌ وسيعي‌ در سطح‌ کشور به‌ وجود آورده‌ است‌ که‌ به‌ دليل‌ عدم‌ وجود قانون‌ کپي‌رايت‌، عناوين‌ متنوع‌ بازي‌هاي‌ توليد کشورهاي‌ ديگر با قيمتي‌ نازل‌ در بازار عرضه‌ مي‌شوند. که دراين صورت انواع صحنه هاي مبتذل فرهنگي در دل چنين بازي هايي وارد خانه ها مي شود. چه بسا اکثر والدين باخيال اين که سرگرمي فرزندشان را در خانه فراهم ساخته انداز اين موضوع بي خبر هستند که وي با تعداد زيادي از لغات رکيک انگليسي، رفتارهاي خشن ضد فرهنگي و حتي بسياري تصاوير برهنه و مستهجن آشنا مي شوند؟
پرخاشگري‌، شرط‌بندي‌، کم‌شدن‌ علاقه‌ به‌ فعاليت‌هاي‌ بدني‌ و اجتماعي،فرار از مدرسه‌، دزدي‌ براي‌ تهيه‌ پول‌ بازي‌، صرف‌ پول‌ تغذيه‌ براي‌ بازي‌، گوشه‌گيري‌ و آسيب‌ بينايي‌ کاربران‌ و ده‌ها مورد مخرب‌ ديگر از عوامل‌ اعتياد به‌ چنين بازي هايي است.
انجام‌ اين بازي ها، اسباب‌ خانه‌نشيني‌ نوجوانان‌ را فراهم‌ مي‌ سازد، اين‌ امر مي‌تواند منجر به‌ بروز چاقي‌ و گاهي سوء تغذيه گردد که‌ به‌ نوعي‌ مشکل‌ زيستي‌ محسوب‌ مي‌شود و آسيب‌هاي‌ مختلف‌ ديگري‌ را در پي‌ خواهدداشت.
با مدرنيته شدن جوامع نمي توان محاسن چنين بازي هايي را نيز ناديده گرفت؛ محاسني چون:
بازي رايانه‌اي براي نابينايان که آنان با استفاده از محيط مجازي-لامسه‌اي جديد توصيف مي‌شود.
يادگيري آسان رايانه براي کودکان و توجه آن ها به اين سيستم. از اين طريق است كه كودكان امكان مي يابند تا نقاشي ها يا داستان هايي را خلق كنند، و يا بازي هايي هستند كه آنان را به تاريخ يا جغرافيا علاقمند مي كند و چنين برنامه هاي آموزشي به كودكان مهارت هايي را مي آموزد.
بازي هاي رايانه اي بچه ها را وارد دنيايي مي كند كه كنترلش در دست آن هاست و به همين دليل آنان از چنين بازي هايي لذت مي برند.
و درنهايت استفاده از رايانه باعث هماهنگي چشم، دست و پرورش عضلات ظريف كودك مي شود؛ اين وسيله كمك آموزشي، براي معلولين و پركردن اوقات فراغت آنان نيز مۆثراست.
بنابراين، والدين بايد باتدبير خويش وتهيه بازي هاي استاندارد با فرزندانشان همراه باشند و نکات ذيل را در نظرگيرند:
1. پدر و مادرها بايد تا حدي با بازي‌هاي رايانه‌اي آشنا باشند و بدانند که هر بازي براي چه سني مناسب است؛ و در اين زمينه از کارشناسان مربوطه کمک بگيرند.
2. آنان در خريد چنين بازي‌هايي فرزندشان را راهنمايي و البته استفاده برخي بازي‌ها را منع کنند و از آسيب‌هاي مخرب آن برايشان صحبت نمايند.
3. فرزندان بايد بدانند که از رايانه هم مانند ديگر وسايل زندگي متعادل استفاده کنند. لذا به کودکان در ساعات معيني اجازه انجام بازي‌هاي رايانه‌اي را بدهيد. شايد براي دفعات اول آنان کمي مقاومت نشان دهند، اما به مرور زمان به نظم استفاده از رايانه عادت مي‌کنند. 4. والدين زمان بيشتري را در کنار فرزندان خودشان بگذرانند. هر قدر صميميت و ارتباط صحيح بين فرزندان وخانواده بيشتر باشد، زمينه استفاده از چنين بازي‌هايي کمتر فراهم مي‌شود.
5. استفاده از بازي‌هاي فکري و معمايي يکي از راه‌هاي رشد خلاقيت و نوآوري کودکان است. بازي‌هايي که بيشتر سلول‌هاي مغزي را به کار وادار و فکر آنان را درگير کند؛ نرم‌افزارهاي آموزشي مي‌توانند نقش مهمي در اين زمينه داشته باشند.
6. بهتر است گاهي پدر و مادرها هم در انجام بازي‌ با کودکان همراه شوند؛ بازي‌هاي دسته جمعي مي‌تواند به صميميت روابط خانواده و ايجاد رقابت سالم در ميانشان کمک کند.
7. و در آخر بايد در کنار استفاده از رايانه، تحرک هم وجود داشته باشد و فرزندان را تشويق به ورزش هاي مناسب کرد؛ حتي استفاده از بازي‌هاي رايانه‌اي که باعث رشد ذهني افراد شده نيز مفيد است.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
8 + 2 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .