ويژگي هاي اخلاق پژوهش

ويژگي هاي اخلاقي پژوهش چيست؟

امام علي(عليه‏السلام) مي‏فرمايد: «علم سلطان است، هركس به آن دست يافت غلبه کرد و هرکس به آن دست نيافت مغلوب خواهد شد».1
شايد اين روايت به جاي آموزش و متن محوري بيشتر بر پژوهش محوري تأکيد دارد.
پژوهش به معناي تحقيق، بحث و فحص علمي است. و گامي است که پژوهشگر براي شفاف کردن مسئله‏اي مبهم برداشته تا پاسخي دقيق براي آن پيدا کند.2 بر سر در يکي از دانشگاه‏ها نوشته شده، توقف در آموزش توقف در زندگي است و توقف در پژوهش توقف در آموزش و زندگي است.3
اخلاق پژوهش
توجه به اخلاق پژوهش به آثار مخرب تحقيقات و تکنولوژي‏هاي دوران مدرن بازمي‏گردد که باعث شد جامعه بشري را درگير جنجال و تنش‏هايي کند.
براي امکان کنترل بهتر آسيب‏هاي روز افزون دنياي پژوهش، تلاش‏هايي از سوي برخي مجامع و سازمان‏ها صورت گرفته است. مثلاً در سال 1979، کميسيون ملي براي مراقبت از آزمودني‏هاي انساني تحقيقات رفتاري و پزشکي - زيستي گزارشي را منتشر کرد که زيربناي رفتار پژوهشي را بر اصول احترام، بخشش و مهرباني و عدالت قرار داده است.4
بيانيه هلسينکي از مهمترين بيانيه ها در زمينه اخلاق پژوهشي است که در سال 1964 صادر شد. همچنين در سال 1984 قوانين نورنبرگ درباره اخلاق پژوهش در سازمان ملل به تصويب رسيد.
اصول اخلاق پژوهش
با مراجعه به متون ديني و منشورهاي اخلاقي بين المللي و آسيب‏هايي که در دنياي پژوهش در طول ساليان گذشته پديد آمده است، مجموعه اخلاق پژوهش را در عناوين و موارد زير براي پژوهشگران جامعه امروز ايران مي‏توان دسته بندي و طراحي نمود:
1. انگيزه‏هاي انساني و الهي و عدم تمرکز بر کسب عنوان، شهرت و درآمد؛
2. رعايت اصول ساختاري و محتوايي پژوهش، مانند مراجعه به منابع اصلي؛
3. توجه به پژوهش‏هاي پيشينيان و آغازگر نبودن در مسائل تحقيق شده؛
4. در نظر گرفتن اولويت‏ها و نيازهاي پژوهشي جامعه و پرهيز از کارهاي با صبغه تئوري صرف؛
5. سمت و سو دادن دانشجويان به سوي پژوهش محوري؛
6. تلاش براي بومي سازي علوم بيگانه مورد نياز جامعه؛
7. شجاعت در پيمودن راه‏هاي نرفته و نقد ديدگاه نام آوران؛
8. احترام به عالمان در نقد ديدگاه‏هاي آن‏ها؛
9. تلاش براي برچيده شدن عمل مذموم و ناپسند سرقت علمي به عنوان آسيبي شوم در جهان علم و انديشه؛
10. تلاش در جهت رويکرد فرامنطقه‏اي شدن علم و تحقق تمدن انساني – اسلامي.
رعايت موارد پيش گفته به عنوان اهم فضائل اخلاقي پژوهش، مي‏تواند فضايي سالم و مبتني بر رفتارهاي الهي و انساني در جامعه جوان علمي ما فراهم آورد.
----
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص 319.
2. فرامرز قراملکي، روش شناسي مطالعات ديني، صص 42-45.
3. خنيفر و همکاران، تبيين مولفه‏هاي اخلاقي و فرهنگي در پژوهش، ص86.
4. مارکزيک، جو فري، و همکاران، اصول طرح تحقيق و روششناسي، صص 313، 135-320.

تعداد 0 پيام ( 2379 حرف درج شده- -1819 حرف مانده )
طول متن شما از 280 حرف بيشتر است. در صورتي كه پاسخ به صورت پيام كوتاه باشد در باكس باقي خواهد ماند

امام علي(عليه‏السلام) مي‏فرمايد: «علم سلطان است، هرکس به آن دست يافت غلبه کرد و هرکس به آن دست نيافت مغلوب خواهد شد».1
شايد اين روايت به جاي آموزش و متن محوري بيشتر بر پژوهش محوري تأکيد دارد.
پژوهش به معناي تحقيق، بحث و فحص علمي است. و گامي است که پژوهشگر براي شفاف کردن مسئله‏اي مبهم برداشته تا پاسخي دقيق براي آن پيدا کند.2 بر سر در يکي از دانشگاه‏ها نوشته شده، توقف در آموزش توقف در زندگي است و توقف در پژوهش توقف در آموزش و زندگي است.3
اخلاق پژوهش
توجه به اخلاق پژوهش به آثار مخرب تحقيقات و تکنولوژي‏هاي دوران مدرن بازمي‏گردد که باعث شد جامعه بشري را درگير جنجال و تنش‏هايي کند.
براي امکان کنترل بهتر آسيب‏هاي روز افزون دنياي پژوهش، تلاش‏هايي از سوي برخي مجامع و سازمان‏ها صورت گرفته است. مثلاً در سال 1979، کميسيون ملي براي مراقبت از آزمودني‏هاي انساني تحقيقات رفتاري و پزشکي - زيستي گزارشي را منتشر کرد که زيربناي رفتار پژوهشي را بر اصول احترام، بخشش و مهرباني و عدالت قرار داده است.4
بيانيه هلسينکي از مهمترين بيانيه ها در زمينه اخلاق پژوهشي است که در سال 1964 صادر شد. همچنين در سال 1984 قوانين نورنبرگ درباره اخلاق پژوهش در سازمان ملل به تصويب رسيد.
اصول اخلاق پژوهش
با مراجعه به متون ديني و منشورهاي اخلاقي بين المللي و آسيب‏هايي که در دنياي پژوهش در طول ساليان گذشته پديد آمده است، مجموعه اخلاق پژوهش را در عناوين و موارد زير براي پژوهشگران جامعه امروز ايران مي‏توان دسته بندي و طراحي نمود:
1. انگيزه‏هاي انساني و الهي و عدم تمرکز بر کسب عنوان، شهرت و درآمد؛
2. رعايت اصول ساختاري و محتوايي پژوهش، مانند مراجعه به منابع اصلي؛
3. توجه به پژوهش‏هاي پيشينيان و آغازگر نبودن در مسائل تحقيق شده؛
4. در نظر گرفتن اولويت‏ها و نيازهاي پژوهشي جامعه و پرهيز از کارهاي با صبغه تئوري صرف؛
5. سمت و سو دادن دانشجويان به سوي پژوهش محوري؛
6. تلاش براي بومي سازي علوم بيگانه مورد نياز جامعه؛
7. شجاعت در پيمودن راه‏هاي نرفته و نقد ديدگاه نام آوران؛
8. احترام به عالمان در نقد ديدگاه‏هاي آن‏ها؛
9. تلاش براي برچيده شدن عمل مذموم و ناپسند سرقت علمي به عنوان آسيبي شوم در جهان علم و انديشه؛
10. تلاش در جهت رويکرد فرامنطقه‏اي شدن علم و تحقق تمدن انساني – اسلامي.
رعايت موارد پيش گفته به عنوان اهم فضائل اخلاقي پژوهش، مي‏تواند فضايي سالم و مبتني بر رفتارهاي الهي و انساني در جامعه جوان علمي ما فراهم آورد.
----
1. ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه، ج20، ص 319.
2. فرامرز قراملکي، روش شناسي مطالعات ديني، صص 42-45.
3. خنيفر و همکاران، تبيين مولفه‏هاي اخلاقي و فرهنگي در پژوهش، ص86.
4. مارکزيک، جو فري، و همکاران، اصول طرح تحقيق و روششناسي، صص 313، 135-320.

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
13 + 5 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .