گزیده ای از مناجات های علاّمه حسن زاده آملی (6)

گزیده ای از مناجات های علاّمه حسن زاده آملی 6

از الهی نامه ی حضرت علاّمه حسن حسن زاده آملی حفظه الله

الهى، اگر حسن مال مى يافت و حال نمى يافت از حسرت چه مى كرد ؟!

الهى، شكرت كه روزنه اى از عوالم ملكوت را برويم گشودى « رَبِّ زِدنِی عِلماً » ، ((رَبِّ زِدنِی فِيكَ تَحَيُّراً )) ، (( رَبِّ اَنعَمتَ فَزِد )).

الهى، من خودم را نشناختم تا تو را بشناسم !

الهى، تاكنون مى گفتم جهان را براى ما آفريدى، اكنون فهميدم كه خودت هم براى مايى.

الهى، ادراك مفاهيم اسماء كه بدين پايه لذّت بخش است، ادراك حقائق آن ها چون خواهد بود.

الهى، حسن كه بدين اندازه حسن است، حسن آفرين چون باشد « فَتَبَارَكَ اللهُ اَحسَنَ الخَالِقِين ».

الهى، اگر حسن از تو جز تو خواهد فرق ميان او و بت پرست چيست ؟

الهى، شكرت كه دل بي دردم را به درد آوردى.

الهى، شكرت كه تا خودم را شناختم تن خسته و دل شكسته دارم.

الهى، تاكنون مى گفتم داراتر از من كيست كه تو داراى منى از آن گفتار پوزش خواهم كه اينك 13 شهر رمضان 1391 گويم داراتر از من كيست كه تو دارايى منى.

الهى، داراتر از من كيست كه تو دارايى منى.

الهى، ما هنوز حرف هاى اين جهانى را نفهميديم تا توقّع آن جهانى را داشته باشيم.

الهى، چه فكرهايى مي كردم و به دنبال اين و آن مي رفتم و اين در و آن در مي زدم و موفّق نمي شدم و خدا خدا مي كردم كه چرا موفّق نمي شوم، بار خدايا شكرت كه جوابم را ندادى و چه نكو شد كه نشد و گرنه حسن نمي شدم، تسليم توأم حكم آن چه تو فرمايى لطف آن چه تو انديشى.

الهى، توانگران به آزاد كردن بندگان رستگارند، اين تهيدست را به بنده كردن آزادان سرفراز فرما.

الهى، در فكر فهميدن حروف مقطّعه ی كتابت بدين جا رسيدم كه تمام كلماتت حروف مقطّعه اند ؛ خُنُك آن كه اهل قرآن است.

الهى، اين روزگار طوفانى تر از طوفان نوح است و قرآن كشتى نجات، خوشا به حال اصحاب السّفينه.

الهى، گاهى در انواع مخلوقات گوناگون تو ماتم و گاهى در افراد لونالون آن ها و بيش از همه در اطوار جور واجور خودم ؛ رَبِّ زِدنِی فِيكَ تَحَيُّراً !

الهى، تاكنون به اميدوارى سر به بالا مى داشتم و خدا خدا مى كردم، اكنون به شرمسارى سر بزير افكندم كه چرا چون و چرا مى كردم.

الهى، اعيان تر از من كيست كه با تو هم نشينم.

الهى، خوشا به حال كسانى كه لذّات جسمانى شان، عقلانى شد.

الهى، از تو شرمنده ام كه بندگى نكردم و از خودم شرمنده ام كه زندگى نكردم و از مردم شرمنده ام كه اثر وجوديم براى ايشان چه بود ؟

الهى، توفيقم ده كه يك بار استغفر الله و اتوب اليه بگويم كه هنوز از گفتن آن شرم دارم !

الهى، تاكنون خودم را بر منبر گوينده مى پنداشتم و حضّار را مستمع؛ ولى اكنون مى بينم كه گوينده تويى و من و مستمع هر دو مستمعيم !

الهى، شكرت كه دوستانم عاقل اند و دشمنانم احمق.

الهى، شكرت كه به حسن دختر دادى و پسر دادى و از هر يك چيزها به وى خبر دادى.

الهى شكرت كه به هر سو رو مي كنم كريمه ی « فَاَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ الله » برايم تجلّى مي كند.

الهى، شكرت كه دنيايم آخرتم شد.

الهى، وقتى بيدار شدم كه هنگام خوابيدن است.

الهى، خاطر ما را از خطور خطيئه نگهدار.

الهى، به حقّ آنانى كه از ديده ی مردم غائب اند، اين غائب را در حضور بميران.

الهى، دل خوشم كه شاخه اى از شجره طوبايم.

الهى، چگونه شكر اين موهبت را به جا آورم كه اگر شرق تا غرب را كفر بگيرد در كاخ ربوبى ايمانم سرمويى خلل راه نمي يابد.

الهى، تاكنون به نادانى از تو مي ترسيدم و اينك به دانايى از خودم مي ترسم !

الهى، حسن كه از فهميدن كتب تدوينى اين همه ابتهاج و لذّت دارد، كساني كه كتب تكوينى را مي خوانند و زبان شان را مي دانند و مُبَيِّن حقائق اسماءاند، چگونه اند و كسى كه با تو در گفت و شنود است چگونه است ؟!

الهى، شكرت كه از اساتيد بى رنگ، رنگ گرفته ام.

الهى، خوشا آنان كه فقط با تو دل خوش كرده اند.

الهى ،لطف فرموده اى اين كمترين را با كتب آشنا كرده اى لطفت را مزيد بفرما و با صاحبان كتب آشنايش كن.

الهى، درجات پدر و مادرم را مزيد گردان كه اگر ايشان احسن نمى بودند، من حسن نمي شدم.

الهى، شكرت كه دارم كم كم مزه پيرى را مي چشم.

الهى، اگر حسن جهنّمى است، جهنّمى عاقلى را رفيق او گردان.

الهى، شكرت كه شب و روز به پرندگان بال و پر مي دهم.

الهى، در شگفتم از كسانى كه چون و چرايى، و كاش كاش گويند !

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
1 + 0 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .