خواسته هاي جنسي همسر (تعداد بازديد: 365,484)
توبه از خودارضايي (تعداد بازديد: 278,690)
جبران عوارض خودارضايي (تعداد بازديد: 323,669)
استجابت دعا براي ازدواج دختر (تعداد بازديد: 387,528)
توبه از زنا (تعداد بازديد: 201,161)
ليست گناهان کبيره (تعداد بازديد: 98,138)
مراحل سير و سلوک عرفا (تعداد بازديد: 35,512)

بهره بیشتر معنوی در ماه مبارک رمضان

چه كنيم كه در فرصت ماه مبارك رمضان بيشترين بهره را ببريم، بيشتر از سالهاي گذشته؟

ميهمانى خداوند، به معناى اكرام و رحمت خاص الهى بر بندگان است؛ بر اساس روايات، چند موضوع نشان از ميهمانى خداوند است كه عبارتند از:

اعمال و مستحبات شب قدر

اعمال شب قدر چیست؟

پاسخ: اعمال شب قدر: يك.

فضيلت و اعمال ماه مبار ک رمضان

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ماه رمضان المبارک ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }jpg_14.

روش نمازخوان کردن کودک

در مورد روش عادت دادن و نماز خوان کردن کودک مي خواستم بدانم؟

«و أمر أهلك بالصلاة و اصطبر عليها؛اي پيامبر!اهلت را به برپايي نماز فراخوان و در اين امر پايداري و صبوري پيشه كن».(سوره طه،آيه 132)

گناه در ماه مبارک رمضان

چرا با اينكه شيطان در ماه مبارك رمضان زنجير شده است باز هم ما در اين ماه گناه مي كنيم؟

پاسخ: خداوند متعال به لطف و رحمت و عنايت ويژه اي كه به بندگانش و به ويژه مؤمنان دارند، زمان ها و مكان ها و اسبابي براي آنها قرار داده است تا با ارتباط با آنها بتوانند از آنها استمداد جسته، در جهت حفظ