درباره ما

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، محفل انسی فراهم آورده است، تا «ابر رحمت» پرسش ها را به «زمین اجابت» پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد. ما اگر بتوانیم سنگ صبور جوانان اندیشمند و بالنده ایران پرگهرمان باشیم، به خود خواهیم بالید.
این اداره با بهره گیری از برخی فرهیختگان حوزه و دانشگاه زمینه ی مناسب را فراهم ساخته تا جوانان بتوانند با اعتماد و بدون دغدغه، مسایل روانشناسی، اعتقادی، سیاسی و ... خود را مطرح کنند و جواب های مناسب دریافت نمایند. از ابتدای تاسیس این اداره در سال 1373 تاکنون به بیش از 170 هزار پرسش دانشجویی در زمینه های مختلف پاسخ داده است.
در همین راستا همزمان با سال «همت مضاعف، کار مضاعف» اقدام به راه اندازی سایت های موضوعی نمود تا اطلاعات مورد نیاز مخاطبان خود را از طریق این پایگاه های اطلاع رسانی بدهد و مخاطبان برای مطالعه در هر زمینه به پایگاه اختصاصی آن موضوع مراجعه نمایند.
در زمينه اخلاق گفتني است، متاسفانه سايت هايي که در اين زمينه فعاليت مي کنند، فراوان نيستند و احساس مي شود که به دليل اهميت اخلاق و خودسازي براي انسان و به خصوص نسل جوان و بالاخص در اين زمان که با هجوم فرهنگي و اخلاقي دشمن مواجه هستيم، يک ضرورت اجتناب ناپذير است.
روح دين اسلام توحيدي است، بنابراين سعي گروه اخلاق بر اين است تا مطالبي در سايت درج شود که مشخصه هاي ديني لازم را داشته باشد. يعني اولا مستند به منابع توحيدي، يعني قرآن و حديث باشد و ثانيا مستدل و داراي تحليل توحيدي باشد و بر همين اساس، راهکارها و درمانگري توحيدي را توصيه نمايد.
بنابراين مبناي کاري ما در اين سايت، اخلاق، عرفان و درمانگري توحيدي و نشان دادن روش بندگي خداوند است و سعي ما بر اين است تادر اين راستا حرکت کنيم . الله ولي التوفيق
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
اداره مشاوره و پاسخ- گروه اخلاق و عرفان- تلفن تماس. 025-32920068- داخلی 168