درمان فکر به نامحرم

چگونه ذهن و خيال خود را از رفتن به سوي نامحرم بازداريم؟

از اين که به دنبال وارستگي جان و پيراستگي روح خود هستيد به شما تبريک مي گوئيم و اميدواريم راهنماي خوبي براي حس اعتماد شما باشيم.

«فکر»
فكر آن باشد كه بگشايد رهى--- راه آن باشد كه پيش آيد شهى‏
گاهي شده است که چشم خود را به منظره ي زيباي دوخته ايم و فارغ از خوب و بد روزگار به اُفاق هاي دور و دراز نظر مي کنيم. اما اين حالت در ما زياد به طول نمي انجامد و احساس مي کنيم آشفته حاليم! مقداري که تأمل مي کنيم متوجه مي شويم که ذهن در حال پردازش درس و دانشگاه و آينده است. اين امر عامل ايجاد احساس نامطلوب، و سرسبزي اطراف ما را مانند فصل پاييز به صورت خزان مي نمايد.
از اين اتفاق چند مطلب را مي خواهيم نتيجه بگيريم:
1. فکر و ذهن به اموري که براي ما موضوعيت دارند، توجه مي کنند. اگر يک مسئله اي براي ما خيلي مهم جلوه کند، درون ما به آن مشغول مي شود و فکر ما در خلوت و جلوت به آن مي پردازد. بنابراين اگر چه اصل گرايش به جنس مکمل در انسان وجود دارد، اما بايد توجه داشت اگر تمام ظرف زندگي فرد معطوف به آن شود، در کوزه همان تراود که در اوست.
2. افکار همان گونه که شادي برانگيز هستند، مي توانند زندگي با صفا را برآشفته سازند. وقت گذاري روي يک انديشه گاهي انسان را به خطا رفتن، درست تصميم نگرفتن و عجولانه رفتار کردن مي کشاند. براي اين که حال و آينده ي خود را روشن ببينيم و صحيح پي ريزي کنيم، بايد واقع بين باشيم. براي واقع بين بودن پاسخ به اين سوالات مي تواند مفيد باشد؛ فکر کردن در مورد ديگران در اين موقعيت و شرايط چه ارمغاني براي شما خواهد داشت؟ آيا فکر نمودن مشکلي از شما را حل خواهد کرد؟ آيا زندگي بهتري را براي شما رقم خواهد زد؟

لطف خدا:
از الطاف خداي متعال آگاه كردنِ بنده خود ، به ضعف و ناتواني و عجز از اداي شكر، نسبت به نعمت‌هاي خداست. همين كه چشمان ما باز شود و بدانيم كه در مقابل چه خدايي هستيم؛ همين كه زنگار غفلت از قلب و جان ما زدوده شود و به اشتباهات خود پي ببريم؛ همين كه بيدار شويم و عزم جدي در حركت به سمت معبود برداريم؛ همه و همه نعمت‌هاي اختصاصي خدا به ما است.
پس خدا لطف ِ ويژه‌اي به شما كرده است كه اگر شما كمي ديگر فكر كنيد باز هم مي‌توانيد از امثالِ اين نعمت‌هاي اختصاصيِ به خود را بشماريد. و همه اين‌ها نشان از آن دارد كه خداي متعال توجهِ خاصي به شما دارد كه بايد قدرِ آن را بدانيد و طريق ِ شكرِ هر كدام را كه استفاده درست از آن نعمت است، برويد.

اما در مورد فكر گناه:
فكر گناه تا به مرحله عمل نرسيده، اگر چه ممكن است زمينه گناه را فراهم آورد و از اين نظر بايد به شدت از آن احتراز شود، ولي در عين حال خود آن گناه نيست؛ برخلاف نيت و فكر كار نيك كه اگر به وسيله مانعي به مرحله عمل هم نرسد، در نزد خدا به منزله همان عمل خوب شمرده مي شود.
فرقي كه ميان كار خير و كار شر هست، اين جهت است كه اگر انسان تصميم به كار خير بگيرد؛ ولي بعد موفق به انجام ان نشود، برايش ثواب مي نويسند؛ ولي در كار بد، اگر شما در مرحله تصميم باشيد و خودِ كار صورت نگيرد، به پاي شما گناه نوشته نمي شود، و از اين جهت نوعي عفو و اغماض وجود دارد.
يكي از وظايف مهم فرد مسلمان و هركسي كه به دنبال حيات معقو ل است، عفت در فكر و انديشه است كه از ثمرات شرم و حياء است ؛ و حيا از نتايج ايمان و از پايه هاي اصلي دين است.
دور داشت فكر از عرصه هاي ناهنجار و آلوده را (عفت در انديشه ) گويند. حضرت علي(عليه السلام) مي‌فرمايند: «من كثر فكره في المعاصي دعته اليها» ؛ كسي كه بسيار درباره گناهان بينديشد ، بزهكاري او را به خويش فرا مي خواند (غررالحكم ، ج 5 ، ص 321)
آنكه به گناه مي انديشد در واقع همچون كسي است كه بر لبه پرتگاه «ارتكاب گناه» قدم مي زند، چنين كسي از سقوط ايمن نيست.
انديشيدن در گناه، اگر چه آتش شعله ور نيست تا خرمن وجود آدمي را بسوزاند، ولي دود و دمي دارد كه درون و برون او را سياه و كدر مي سازد.
از ديدگاه شرع مقدس ، فكر گناه، تا به عمل حرامي منجر نشود، حرام نيست . در عين حال نبايد اين مطلب از نظر دور داشته شود كه شيطان از همين انحرافات كوچك _ در انديشه _ بهره جويي سوء مي كند و انسان را به تباهي ها مي كشاند.
يكي از اصول مهم اخلاقي و رواني اين است كه اگر آدمي نيت خوب و عفيف داشته باشد، اعمال خوب نيز خواهد داشت و اگر به نيت آلوده گرفتار گردد، به بيرون از آن، رفتارش نيز فاسد و تباه خواهد شد.
اگر مي خواهيد خوب باشيد، خوب بينديشيد اگر مي خواهيد سخن زشتي بر زبانتان جاري نشود، درِ ذهنتان را بر زشتي ها و ناشايست ها ببنديد و اگر مي خواهيد درستكار باشد ، درست بينديشيد.

درمان فكر گناه:
كسى كه مى‏خواهد زمام افكار خويش را به كف گيرد، بايد با تمام توان به خودسازى روى آورد و با جديت اين راه را دنبال كند تا تدريجاً به هدف نزديك گردد. جهت مقابله با چنين افكار مزاحم مى‏توانيد از دستورالعملهاى زير بهره‏گيريد و اميدواريم به تدريج از شر آن رهايى يابيد:
1ـ از آنجا كه معمولاً افكارِ گناه‌آلود، به هنگام بيكارى به سراغ فرد مى‏آيد، سعى كنيد با يك برنامه‏ريزى دقيق و حساب شده تمام اوقات شبانه ‏روزى خود را پر كنيد و هيچ گاه بيكار نباشيد. به مطالعه، نظافت اتاق، كمك به دوستان، ورزش و... مشغول باشيد. و هر گاه بيكار شديد خود را به كارى مشغول سازيد.
2ـ مطمئن باشيد و بدانيد كه وقتى به چيزى فكر مى‏كنيد به اين معنا نيست كه آن كار را انجام خواهيد داد مثلاً اگر در ذهن و قلبتان به فردى فحش مى‏دهيد، به اين معنا نيست كه آن جمله و كلام زشت و فحش را به زبان جارى خواهيد كرد. يعنى فكر كردن در باره موضوعى الزاما به فعل و انجام آن منتهى نمى‏شود. اين مطلب را خودتان مى‏توانيد در طول روز چندين بار مشاهده و لمس كنيد و به آن باور كنيد.
3ـ در صورتى كه به چنين افكارى اهميت ندهيد مطمئن باشيد اگر تحمل كنيد پس از چندى نهايتا آن را رها خواهيد كرد.
4ـ هرگاه افكار مزاحم به سراغ شما آمد خود را مشغول كار ديگرى كنيد و با ايجاد حواس‏پرتى از آن افكار مزاحم دورى كنيد.
5ـ هرگاه اين افكار به سراغتان آمد و متوجه شديد، وسط افكار به خود بگوييد: «بس است ديگر» و بدين وسيله رشته افكار مزاحم را قطع كرده و به سراغ مطلبى ديگر خواهيد رفت.

در پايان ذكر اين نكته لازم است كه غالبا افكار مشوش و آلوده از بازى‏هاى شيطان و وسوسه‏هاى نفس است كه هدف از آن سرگرم كردن انسان و باز داشتن او از توجه به عبادت خدا و انجام اعمال نيك است و انسان بايد در برابر اين نوع افكار و هجوم آن بى اعتنا باشد و با پركردن فضاى قلب و سينه از ياد خداوند و ذكر او و تفكر در شگفتى‏هاى خلقت او جايى خالى براى شيطنت شيطان در قلب خود باقى نگذارد.
كنترل افكار (خواطر) راه هاي متعددي دارد ولي نبايد پنداشت كه با اولين گام همه چيز درست مي شود. بلكه كسي كه مي خواهد زمام افكار خويش را به كف گيرد بايد با تمام توان به خودسازي بپردازد و با جديت اين راه را دنبال نموده تا تدريجا به هدف نزديك گردد.

دیدگاه ها

Member since:
13 خرداد 1391
Last activity:
2 سال 16 هفته

در این طور مواقع هم می توانید فکر خود را به چیزهای دیگر مشغول کنید.
موفق باشید

سلام
شما فرمودید که همین که به فکر این مسائل افتادیم خود را مشغول به کاردیگری کنیم تا حواسمان پرت شود.
اما اگر قبل از خواب، این افکاربه ذهن ماهجوم آوردند باید چه کرد؟ آن موقع که نمی توانیم خود را به کاری مشغول نماییم....

Member since:
27 خرداد 1389
Last activity:
5 روز 8 ساعت

دوست گرامي. ما در مورد فکر کردن کاملا بي اختيار نيستيم. فکر کردن هم يکي ا ز کارهاي اختياري انسان است. بنابراين اگر بخواهيم مي توانيم به چيزهاي بهتر و مثبت تري فکر کنيم. توصيه مي کنيم براي عوض کردن فکر ابتدا جاي خود را تغيير دهيد يعني مثلا اگر به چپ خوابيده ا يد به راست بخوابيد و سعي کنيد به موضوع ديگري فکر کنيد و در فکر خود نسبت به مسايل جنسي انحراف ايجاد کنيد به سمت يک فکر ديگر. يا مثلا کتاب بخوانيد. خيلي افراد هنگام خواب مطالعه مي کنند و با افکار مثبت و ذکر خدا به خواب مي روند. ذکر گفتن خودش يک راه مهم براي مبارزه با افکار جنسي است. موفق باشيد.

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <br> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
لطفا کد تصویری زیر را وارد نمایید (استفاده از این کد برای جلوگیری از ورود اسپم ها می باشد)
5 + 8 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .