چطوري مي شه هم دين دار باشيم هم شاد زندگي کنيم

چگونه شاد باشيم. هم دين دار باشيم و خدا از ما راضي باشد و هم زندگي شادي داشته باشيم. نظر بدهيد.

موضوع جالبی هست .

شما هم حالتون خوبه مگه میشه با این همه مشکلات شاد زندگی کرد؟؟؟؟؟؟؟؟

Member since:
13 خرداد 1391
Last activity:
2 سال 50 هفته

شهید مطهری رحمه الله در تعریف شادی می فرماید:

سرور، حالت خوش و لذت بخشی است که از علم و اطلاع بر اینکه یکی از هدف ها و آرزوها انجام یافته است یا انجام خواهد یافت، به انسان دست می دهد.

یکی از دانشمندان در این باره می گوید: «شادی، عبارت است از مجموع لذت ت های بدون درد.»
با این

به نظر من اگر ما دستوراتی که خداوند متعال برای ما صادر کرده را به خوبی انجام دهیم در این صورت هم زندگی شادی خواهیم داشت و هم خداوند از ما راضی می شود. بعضی فکر می کنند که شادی فقط در انجام گناه است در حالی که آن شادی که هنگام ترک گناه برای انسان حاصل می شود با هیچ شادی دیگری قابل مقایسه نیست.
البته در مورد نظر من هم نظر بدهید

به نظر من برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم اول باید شادی را تعریف کنیم و بدونیم که منظور از شادی چیست؟ بعد هم باید رو این بخث بشه که در اسلام شادی از چه جایگاهی برخورداره با این دو مقدمه می شود به سوال مذکور جواب داد.

حالا خودتون نگفتید که تعریف شادی چیه؟