نماز و روزه

برنامه ريزى ماه رمضان

ميهمانى خداوند در ماه رمضان چيست؟ چگونه در ماه رمضان برنامه ريزى كنيم تا بهتر از بركات اين ماه بهره ببريم؟

ميهمانى خداوند، به معناى اكرام و رحمت خاص الهى بر بندگان است؛ زيرا بندگان ـ اعم از مؤمن و كافر ـ در سراسر زندگى خود، در سر سفره اكرام و رحمت الهى نشسته اند.

رمضان، ماه لطف و محبت خداوند به بندگان

در ماه رمضان احساس محبت بيشترى به خدا و امام دارم. از كجا بفهمم كه خدا هم من را دوست دارد؟ آيا راهى هست كه مطمئن شوم خدا هم مرا دوست دارد؟

Ramazan-LotfoMohabbate-Khoda.jpgاظهار محبت و دوستى در ميان انسان ها، راه ها

ماه رمضان، ماه میهمانی خدا

ميهمانى خداوند در ماه رمضان چيست؟ چگونه در ماه رمضان برنامه ريزى كنيم تا بهتر از بركات اين ماه بهره ببريم؟

RamazanMihmaniKhoda.jpgميهمانى خداوند، به معناى اكرام و رحمت خاص الهى بر بندگان است؛

آثار تربيتي، اجتماعي و بهداشتي روزه

اثرات تربيتى، اجتماعى و بهداشتى روزه چيست؟

Asare-Tarbiati-EjtemaeeVaBehdashtiRooze.jpgروزه ابعاد گوناگونى دارد و آثار فراوانى از نظر مادى و معنوى در وجود انسان مى گذارد كه از همه مهم تر «بعد اخلاقى و فلسفه تربيتى» آن است.
يك. آثار تربيتى
1-1 تلطيف روح
روح انسان، همواره در حال تدبير بدن است و بدن بدون تدبير روح، مانند كشتى بدون ناخدا است. در ماه رمضان، به دليل امساك از خوردن و آشاميدن و محدود كردن آن به ساعاتى مشخص و نيز كنترل حواس (مانند چشم، گوش و تمامى مجارى ورود اطلاعات به درون ذهن)،

نماز و روزه

1- آداب الصّلاه ، حضرت امام روح الله موسوي خميني رحمه الله
http://akhlagh.porsemani.ir/node/1336

2- اسرار الصّلوه ، حضرت امام روح الله موسوي خميني رحمه الله