عبادت و بندگي

گناه در ماه مبارک رمضان

چرا با اينكه شيطان در ماه مبارك رمضان زنجير شده است باز هم ما در اين ماه گناه مي كنيم؟

پاسخ: خداوند متعال به لطف و رحمت و عنايت ويژه اي كه به بندگانش و به ويژه مؤمنان دارند، زمان ها و مكان ها و اسبابي براي آنها قرار داده است تا با ارتباط با آنها بتوانند از آنها استمداد جسته، در جهت حفظ

گناه و نماز

فرق كسى كه نماز مى خواند و گناه مى كند با كسى كه نماز نمى خواند چيست؟

منطق قرآن اين است كه يكى از عوامل مهم فحشاگريزى، نماز و انس و رابطه با خداست و هر اندازه اين عامل تقويت، با كيفيت بالاترى انجام گيرد، قدرت فحشاگريزى و فحشاستيزى آن نيز بيشتر است.

برنامه ريزى ماه رمضان

ميهمانى خداوند در ماه رمضان چيست؟ چگونه در ماه رمضان برنامه ريزى كنيم تا بهتر از بركات اين ماه بهره ببريم؟

ميهمانى خداوند، به معناى اكرام و رحمت خاص الهى بر بندگان است؛ زيرا بندگان ـ اعم از مؤمن و كافر ـ در سراسر زندگى خود، در سر سفره اكرام و رحمت الهى نشسته اند.

رمضان، ماه لطف و محبت خداوند به بندگان

در ماه رمضان احساس محبت بيشترى به خدا و امام دارم. از كجا بفهمم كه خدا هم من را دوست دارد؟ آيا راهى هست كه مطمئن شوم خدا هم مرا دوست دارد؟

Ramazan-LotfoMohabbate-Khoda.jpgاظهار محبت و دوستى در ميان انسان ها، راه ها

ماه رمضان، ماه میهمانی خدا

ميهمانى خداوند در ماه رمضان چيست؟ چگونه در ماه رمضان برنامه ريزى كنيم تا بهتر از بركات اين ماه بهره ببريم؟

RamazanMihmaniKhoda.jpgميهمانى خداوند، به معناى اكرام و رحمت خاص الهى بر بندگان است؛