معاشرت و دوستي

براي تبليغ دين چه علومي را بايد ياد گرفت؟

دوست طلبه گرامي. يک طلبه براي تبليغ بايد انبياي الهي را الگوي خود قرار دهد. انبياي الهي کارشان دعوت مردم به يکتاپرستي و باک کردن ايشان از شرک و چند گانه پرستي بوده است.

ارشاد بد حجاب

خواهري دارم كه 19 سال دارد و عليرغم اصرار فراوان خانواده چادر سر نمي كند. در موارد ديگر اعتقادي مشكل ندارد ولي تحت تأثير همسالانش چادر را دست و پا گير مي داند. با او بسيار صحبت كرده ايم ولي بي فايده بوده است. لطفا ما را راهنمايي فرماييد كه به عنوان خانواده با او چه برخوردي داشته باشيم؟

براي موفق شدن در اين خواسته توصيه مي كنيم:

ارشاد دوست

سلام .دوستي دارم كه آدم احساساتي است و به پسري كه خوب نيست دل بسته،و صحبت كردن با او هم فايده اي ندارد،چه كنم؟

خواهر گرامي، در ابتدا بايد دلسوزي و احساس مسؤوليت شما در مقابل دوستتان را بستاييم. مطمئنا خداوند در اين مسير به شما كمك خواهد كرد.

معاشرت و دوستي

معاشرت و دوستي

1- آداب معاشرت از ديدگاه معصومان عليهم السّلام ، شيخ حرّ عاملي رحمه الله

http://akhlagh.porsemani.ir/node/1337

درمان تنبلي در نماز

اگر كسى در خواندن نماز تنبلى كند با او بايد چه كرد؟

تنبلي آسيب زيادي به فرد واعتقاداتش وارد مي كند ومنشاء گناهان ديگر نيز خواهد شد ، بنابراين براي كمك به چنين فردي ،بايد باتدبير، حساب شده وگسترده يعني از جهات مختلف عمل كنيم ، اين كمك رساني از دوجهت نظر