اخلاق فردي

شامل فضايل و رزايل خلقي و عادت ها

خودسازى و شهوت

خداوند که مى داند بیش تر مردم در برابر شهوت و غضب و غریزه جنسى آسیب پذیر هستند چرا این غرایز را در وجود انسان قرار داده تا گناه کند و نتواند خودسازى کند؟!

نخست بايد دانست هر مجموعه نظام مندى تابعى از هدفمندى ها و ابزارهاى لازم براى رسيدن به آن اهداف است.

خودسازى و سختى ها

نقش سختى ها و مشکلات در خودسازى انسان و تکامل او را تشریح کنید.

علت و عوامل گوناگونى مى تواند سبب سختى شود؛ نظير گناهان يا توجه  نكردن به مهارت هاى زندگى يا سوء مديريت شغلى و اقتصادى كه در اين صورت انسان بايد پاسخگو باشد اما در هر حال در صورتى كه در هنگام سختى ها

خودشناسى تا خداشناسى

منظور از خودشناسى چیست؟ و چگونه مى‏توان از خودشناسى به خداشناسى رسید؟

khodshenasi.jpgمنظور ما از خودشناسى، آگاهى به قدر و منزلت آدمى است.

خودسازی در سیره علما

خودسازی در سیره علما

خودسازي و تزكيه نفس

1- جهاد اكبر يا مبارزه با نفس ، حضرت امام روح الله موسوي خميني رحمه الله

2- تهذيب نفس از ديدگاه قرآن کريم ، آيت الله مظاهري

http://akhlagh.porsemani.ir/node/1277