اخلاص و ريا

اخلاص و ريا

1-اخلاص ، نويسنده: حسين رودسري ، ناشر: دارالكتب الاسلاميه

معرفي مختصر كتاب:
در اين مجموعه سخناني از عده‌اي مراجع و علماي ديني با موضوع "نيت"، "اخلاص" و "ريا" گردآوري و چاپ شده است.