دعا و نيايش

خواندن دعا در تنهايي يا با جمع

سلام خواندن دعاها دسته جمعي افضل است يا تنهايي؟

دعا اگر با هدفي الاهي و به دور از ريا و خودنمايي انجام شود، حتي اگر به صورت گروهي و در معرض ديد ديگران هم باشد، انسان را به کمالات معنوي مي رساند، امّا آن چه از آموزه هاي اسلامي برداشت مي شود، برتري پنهان نگه داشتن اعمال مستحبي است که بيشتر دعاها نيز از آن جمله به شمار مي آيند. البته در برخي دعاهايي که مانند دعاي باران با تمام جامعه در ارتباط است و نيز در مواردي که براي زنده نگه داشتن روح تعبد در محيط زندگي و آموزش مفاهيم والاي ديني نياز است، دعاهاي گروهي نيز در سيره پيشوايان ديني مشاهده مي شود.

حس دعا و راز و نياز با خدا در ماه مبارک رمضان

براى انس و آشتى با خدا، چه بايد كرد؟ چگونه مى توانيم در ماه مبارك رمضان، حس دعا و راز و نياز با خدا بيابيم؟

RazoniazBaKhodaDarRamazan.jpg
راه انس با چيزى، برقرارى ارتباط زياد با آن است و اين مطلب از نقطه نظر روان شناختى، امرى مسلّم و غير قابل انكار است. در اين رابطه پرسش هايى چند قابل طرح است:
چگونه انسان، اين «بى نهايت كوچك»، مى تواند با آفريدگار هستى ـ آن «بى نهايت بزرگ» ـ رابطه برقرار كند و اين پيوند، او را از خاك تا افلاك بالا برد؟ چگونه اين «هيچ»، به آن «همه» متصل مى شود؟ آيا جز «دعا و نيايش»، راهى براى اين پيوند هست؟ دعا چيست؟ شرايط آن كدام است؟ استجابت دعا يعنى چه؟ پيدا كردن «حال» در دعا چگونه به دست مى آيد؟ به چه زبانى بايد دعا كرد؟ نيايش چه تأثير روحى و معنوى بر زندگى ما دارد و...؟

انجام اعمال لیلة الرغائب

انسان اعمال شب ليلة الرغائب رو حتي اگه آرزويي نداشته باشه بايد انجام بده؟

raghaeb.jpg
كلمه «رغائب» جمع «رغيبه» به معناي چيزي كه مورد رغبت و ميل است و نيز به معناي عطا و بخشش فراوان مي باشد. بنابر معناي اول، «ليله الرغائب» يعني شبي كه ميل و توجه به عبادت و بندگي در آن فراوان است و بندگان خوب و شايسته خداوند در اين شب تمايل زيادي به رفتن به در خانه خداوند و ارتباط و انس با معبود خويش دارند.

گناهاني که باعث عدم اجابت دعا مي شود

چه گناهاني باعث عدم استجابت دعا مي شود؟

بر اساس روايات، دلايل عدم استجابت دعا را چندين عامل تشكيل مي‌دهد و اسباب آن در مواردي؛ چون لقمه حرام، غيبت، حسادت، نان از راه دين خوردن و... است.

بهترين مکان دعا کردن

بهترين مكان هابراي دعا كردن؟

پيشوايان معصوم (ع) اماکني را معرفي کرده اند که دعا در آن مکان ها، بسيار به مرحله اجابت نزديک است.
چندين مورد از اين اماکن مقدسه را مختصراً بيان مي نمائيم:
1) عرفات و مشعر: