شناخت دين و راه خدا

منظور از صراط مستقیم

منظور از صراط مستقيم در سوره حمد چيست؟

jpg_28.راه مستقيم از نظر قرآن پرستش خدا و تمسك به خداى سبحان و در راه اهل نعمت قرار گرفتن آمده است و اهل نعمت از ديدگاه قرآن و سنت همان انبياء و صديقين و شهدا و صالحين و امامان معصوم(ع) هستند (سوره فاتحه / 6 و 7 - آل عمران / 51 و 101 - نساء / 69 - انعام / 126).

و اما راه راست چگونه محقق مى‏شود و انسان چگونه مى‏تواند در آن راه بيافتد. در اين باره توضيح آيت‏الله جوادى آملى تقديم مى‏گردد (قرآن در قرآن، تفسير موضوعى قرآن، رسالت قرآن، ص 199 - 203 و 214 تا 216).

کار کردهای دین

دين در خدمت انسان است يا انسان در خدمت دين؟

 1_0.jpgبرخی تاریک اندیشان به اصطلاح روشنفکر ،که گرایشات اومانیستی (انسان محورانه) دارند ، بر این باورند که دین در خدمت بشر است. اینان حتّی خدا را هم خدمتکار انسان می دانند ؛ و حتّی برخی از آنها گفته اند:خدا را هم باید به انتخابات بگذاریم تا اگر رأی آورد ، خدایی کند. در مقابل ، عدّه ای نیز بشر را خادم دین می دانند؛ و بر این باورند که بشر باید فدای دین شود. امّا ازنگاه قرآن کریم باید گفت که هر دو ادّعا ناصحیح می باشند.

فطری بودن دین

لطفا 15 آيه مهم در خصوص فطري بودن دين و خدا خواهي برايم ايميل نماييد

در پاسخ به نکاتی توجه نمایید :
1- اصل «فطرت» در وجود انسان به سه روش قابل اثبات می باشد: الف) روش نقلی ب) روش شهودی و وجدانی ج) روش عقلانی

دین، حق یا تکلیف؟؟

آيا دين، حق انسان است يا تكليف انسان؟

در ابتدا لازم است چند واژه تعريف شود:

تعریف دین

تعريف دين چيست؟ يك تعريف كلي از دين بيان كنيد.

معناى لغوى