معاد شناسي

توصیف قیامت

در مورد روز قيامت توضيح دهيد.

قرآن كريم از روز «قيامت» با نام‏هاى گوناگونى ياد مى‏كند و در حقيقت با هر يك از آنها، شعاع و بُعدى از اين مسأله گريزناپذير را مطرح مى‏سازد؛ مانند: «روز قيامت كه به معناى برخاستن است و مقصود آن است كه م

چرا انسان از مرگ مي ‏ترسد؟

علت ترس از مرگ چند چيز است:
1- نشناختن ماهيت مرگ و فنا پنداري آن،
2- گناه و ذخيره ساختن آتش براي خود،
3- وابستگي و محبت مفرط به دنيا و تعلقات دنيوي.

عوامل مرگ ناگهانی

چه گناهاني باعث مرگ ناگهانی و بد مي شود؟

به طور كلى اجل و مرگ دو نوع است: يكى اجل حتمي و مسمّى، و دوّم اجل معلّق يا غير مسمّى.

عذاب شب اول قبر

خيلي مختصر و مفيد ميشه لطف كنيد بفرماييد چه كارها و دعاهايي عذاب شب اول قبر رو كم مي كنه؟

اگر انسان، مؤمن و با تقوا باشد و ره توشه آخرت را برگيرد، نه جان دادن هولى دارد و نه شب اول قبر هراسى و نه قيامت نگرانى دارد؛ از امام حسن(ع) پرسيدند: مرگ چيست كه نسبت بدان نادانند؟

تصویر بهشت در قرآن

لطفاً تصوير قرآن كريم در مورد بهشت را در توصيفي دقيق بيان كند. يا منبع يا سوره مورد نظر را برايم بنويسيد.

در پاسخ به اين پرسش، به چند نكته زير دقت كنيد: