آيت الله جاودان

به فكر نمازت باش، نماز دعايت مي کند

درس اخلاق آیت الله جاودان حفظه الله

نماز برای کسی که حق نمازش را ادا کند، دعا می‌کند. حق نمازش چیست؟ خیلی ساده است. یک نماز صحیح بخواند. این هم مکرر به جمع دوستان و غیر دوستان، عرض می‌کنم.