امام علي (ع)

اخلاق اداری در فرهنگ علوی

توصیه های حضرت علی علیه السلام را در مورد اداره و اخلاق اداری می خواستم.

jpg_38.تلقی امانتدارانه از كار و مسئولیت و انجام دادن امور با رویكرد امانتداری، اصلی اساسی در اخلاق است. اگر انسان كار و مسئولیت را امانت بداند، بی گمان حرمت آن را پاس می دارد و تلاش می كند كه به خوبی آن را پیش ببرد و بالنده سازد.
کار و مسئولیت، امانتی الهی

حضرت امیرالمومنین امام علی بن ابی طالب علیه السّلام از كارگزاران و كاركنان نظام اداری خود می خواست كه كار و مسئولیت را امانت بدانند و در مناسبات و روابط خود امانتداری نمایند، چنانكه خطاب به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان، نوشت:‏‎

مظهریت حضرت علی علیه السلام

امام علي(ع) چگونه مظهر «رحمت» الاهي است؟

رحمت از اوصاف فعلي خداست و اميرمؤمنان(ع) و ساير ائمه(ع) مظاهر كامل خدايي هستند كه صاحب رحمت فراگير است «ذو رحمة واسعة» انعام/147 .

اخلاق درانديشه علوي

اخلاق درانديشه علوي چگونه ميباشد؟

تمام انديشه هاي امام علي (عليه السلام) از قرآن و سنت رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) اقتباس شده است.