امام حسن(ع)

برخورد امام حسن ع با کسی که اهانت کرد.

مردي از اهل شام وارد شهر مدينه شد. به خاطر تبليغات سوء معاويه و ديگر دشمنان اهل بيت، آن مرد كينه اي عميق از امام علي عليه السلام و فرزندانش در دل داشت.

برخی از سخنان حکیمانه امام حسن علیه السلام

بعضي از سخنان حكمت‏آموز امام حسن‏مجتبي‏عليه السلام و چند كتاب درباره ابعاد شخصيتي ايشان را بنويسيد؟

1.

اوصاف ظاهري امام حسن مجتبي عليه السلام

medium_ حسن ع.jpg
انس بن مالك درباره امام حسن(ع)می‌گوید: "لم یكن أحد أشبه برسول اللّه ص من الحسن بن على‏(1)".