خداشناسي

نشانه های قدرت خدا

نشانه هاي قدرت خدا در آفرينش چيست؟ چند نمونه از قدرت خدا در آفرينش را ذكر كنيد.

jpg_25.برای پاسخ دادن به اين سؤال ابتدا راجع به قدرت خدای تعالی سپس چند آيه از قران را به همراه شرح مختصری از آيات می آوريم.

1- توضيحى راجع به قدير بودن خداى تعالى‏

كلمه قدير يكى از اسماء حسناى خداى تعالى است كه مركز همه قدرتها است.

زیبایی خدا

زيبايي در خدا و ملاقات با او چه مفهومي دارد؟

خداي متعال هم ذات مقدسش جميل است و هم همه صفات او که عين ذاتش مي باشد جميل هستند.

موجبات خشم خداوند

چه چيزهايي موجب عصبانيت خداوند مي شود؟

بسم الله الرحمن الرحيم

وجود خدا رو برام اثبات كنيد؟

وجود خدا رو برام اثبات كنيد ميخام ببينمش باش حرف بزنم خيلي تنهام؟

دوست گرامي. ما انسان ها و اشيا وجود داريم و برخي چيزها هم هستند كه وجود ندارند. مانند غول كه تنها يك توهم است.

به خدا اعتقادي ندارم چکار کنم؟

من به خدا اعتقادي ندارم بايد چكار كنم؟

دوست گرامي. اعتقاد به هر چيزي در سايه شناخت و معرفت آن بدست مي آيد. شما اول بايد بكوشيد تا خدا را بشناسيد. در اين صورت اعتقاد قطعي خواهد بود. خدا يعني وجود ساري و جاري در کل جهان.