تصوف

پرسش هاي مربوط به تصوف زيرگروه عرفان و معنويت

صو فی گری چیست؟

ديدگاه اهل تصوف را توضيح دهيد ؟

سلام. تشكر از ارتباط شما با «مجموعه پرسمان».

کثرت فرقه هاي صوفيه

با سلام در مورد فرقه صوفيه توضيح بفرماييد و خود اين فرقه به چند دسته و فرق تقسيم ميشوند و چطور خود را محب اهل بيت ميدانند و نظر اهل بيت در مورد انها را بيان كنيد

مذاهب صوفي مختص جهان اسلام هستند و صوفي غير مسلمان وجود ندارد.

خانقاه بدعت صوفيه

در مورد تفاوت مسجد و خانقاه اگر مي شود توضيح دهيد ممنون؟

فرق مسجد و خانقاه:
مسجد در ميان مسلمانان از جمله مهمترين اماکن عبادي سياسي محسوب مي شود؛ در واقع اين کارکرد چند بعدي مساجد از صدر اسلام وجود داشت و مسجد به عنوان کانون اصلي ترويج دين و تشکيل حلقه هاي فکري بود.
با اين وصف اما در طول ادوار مختلف تاريخ اسلام «خانقاه» نيز به عنوان يکي از مهمترين اماکن ميان مسلمين مطرح شد با اين تفاوت که خانقاه جنبه عمومي نداشت و صرفا صوفيان و اهل ذکر در آن اجتماع داشتند.

تفاوت عارف و صوفی

تفاوت صوفی و عارف چیست؟

دوست عزيز سلام. پرسش مهم شما را در چند بخش و به شرح زير پاسخگو خواهم بود:

صوفي گري از نظر اسلام

نظر ائمه(ع) و اسلام درباره صوفي گري؟

در پاسخ به مطالب ذيل توجه كنيد :