نصايح اخلاقي

رواياتي که درباره نصيحت و پند و موعظه هستند

توصیه‌های عملی برای ماه شعبان

توصیه‌های عملی برای ماه شعبان براساس بیانات رهبر انقلاب

sha'ban.gifتوصیه‌های ماه شعبان:

بر اساس بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛

توصیه‌های عملی برای ماه رجب

rajab-rahbar.jpg«ماه رجب، ماه شعبان، یک آمادگاهی است برای اینکه انسان در ماه مبارک رمضان -ک

آيا حيا نمى‏ كنيد؟!

آيا حيا نمى‏ كنيد؟!

از حضرت صادق عليه السّلام منقول است كه: حضرت أميرالمؤمنين عليه الّلام به اهل عراق فرمود:

برای فرزند نام خوب بگذارید

برای فرزند نام خوب بگذارید

پیشوایان دین فرمودند: برای فرزند نام خوب بگذارید تا در بزرگی از نام خود شرمنده نباشد.

تنها از آفریدگارت شرم بدار نه از آفریده هایش

تنها از آفریدگارت شرم بدار نه از آفریده هایش

... هر که درد دارد روزها کوکو می کند و شب ها هوهو. گاهی در نماز و نیاز است و گاهی در سوز و گداز.