دستورالعمل

دستورالعمل هايي از بزرگان اخلاق و عرفان

فضيلت و اعمال ماه مبار ک رمضان

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ماه رمضان المبارک ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }jpg_14.

فضيلت و اعمال ماه رجب

بسم الله الرّحمن الرّحيم
ماه رجب الحرام ؛ { اهمّيت / فضيلت . آداب و اعمال . وقايع }
اهمّيت / فضيلت :

اعمال و مستحبات روز اول سال-نوروز-

اوّل نوروز :
در روايات برای نوروز، اين آداب وارد شده است :
1- روزه .
2- غسل .
3- نماز .
4- پوشيدن لباس پاكيزه و استعمال بوی خوش .
5- خواندن دعای تحويل سال :

اعمال روز عيد نوروز

اعمال روز عيد نوروز

آداب سفر

در اردوها و سفرهای زیارتی، چه آداب و نکاتی را رعایت کنیم که هم خوش بگذرد و هم از نظر معنوی بیشتر بهره ببریم؟

از ویژگی‌های اسلام آن است که مجموعه آداب فردی و اجتماعی را به همگان توصیه کرده است. به گونه‌ای که با انجام این دستورات می توان به خوبی‌ها و خوشی‌ها دست یافت.