اخلاق سياست

اخلاق حاکمان

قدرت طلبي و سلطه جويي

سلام من آدم سلطه جويي هستم راهكار ميخواستم؟

افتادگي آموز اگر طالب فيضي
هرگز نخورد آب زميني كه بلند است

اخلاق بين المللي

ديدگاه قرآن درباره ى اخلاق بين الملل چيست؟

مراد از اخلاق بين الملل چگونگى رفتار و برخورد يک جامعه ى اسلامى با جامعه اى است که اعتقادى به اسلام ندارد.

اخلاق انتخاباتی(2) انتخاب اصلح

 خمینی.jpg
متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند
مردم را توجه بدهید به اینکه شما می خواهید اسلام را حفظ کنید، باید منتخبین شما اشخاصی باشند که توجه داشته باشند ، متعهد به اسلام باشند، بازیگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند

توصیه های اخلاقی مقام معظم رهبری به کاندیداها

توصیه های اخلاقی مقام معظم رهبری به کاندیداها

jpg.
امروز سنگر اصلى در سطح عالم، جمهورى اسلامى است. اين سنگر را بايد محكم نگه داريد. با چه چيز؟ با اتحاد و اتفاق؛ با همدلى ميان آحاد مردم و ميان مردم و مسؤولين كشور؛ با همدلى ميان مردم و دولت، ميان مردم و مجلس، ميان دولت و مجلس، ميان كارگزاران كشور و ميان آحاد مردم.

رابطه اخلاق و سياست

سوالم در رابطه با نظريات مختلف در ارتباط اخلاق و سياست است؟

اخلاق سیاست (اخلاق زمامداری )در اين ارتباط نظرات مختلفي وجود دارد:

— 1ـ نظریه جدایی اخلاق از سیاست