معاشرت و دوستي

آ داب معاشرت و د وستي با ديگران

قهر کردن با برادر دینی

قهربودن وياقطع ارتباط باچه انسان هاي گناه نيست ويا كلا قهربودن گناه است؟ اگرباكسي كه تورا نزد ديگران ضايع وكوچك كند قهرباشي گناه است؟

بى ‏ترديد قطع پيوند دوستى و دورى جستن از يكديگر از عمده ‏ترين زمينه‏هاى زايل شدن اخوت ايمانى و برادرى است،و حضرت محمد(ص) از آن پرهيز داده است، چنانچه مى‏فرمايد: «هر دو مسلمانى كه از يكديگر قهر كنند و

احترام به مهمان

چرا بايد به مهمان احترام بگذاريم؟

يكي از رفتارهاي اجتماعي، ديد و بازديد از خويشاوندان، همسايگان و به‌طوركلي افراد ديگر جامعه است. اين سر زدن و اطلاع از احوال همديگر در اصطلاح شرع «صلة رحم» نام دارد.

معاشرت زیبا با مردم

منظور از معاشرت جميل به طور مفصل؟

خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ ؛ با مردم آنچنان معاشرت كنيد كه اگر بميريد بر مرگ شما اشك ريزند و اگر زنده بمانيد به شما عشق

حق همسایه ها

سلام .حق الناس درهمسايگي شامل چه مواردي ميشود؟

پس از خانواده كه كوچك ترين و اساسي ترين تشكّل اجتماعي انسان ها به شمار مي آيد، افرادي كه در يك محل گرد هم مي آيند و با يكديگر همسايه مي شوند با وحدت، وفاق و معاشرت ها و روابط عاطفي مي توانند پاسدار بُ

آداب دوستي و رفاقت

سلام خسته نباشيد آداب "رفاقت و برادري" با دوستان نزديك چيست؟

در زبان عربي دوست با لغاتي همچون حبيب رفيق صديق خليل و... به كار برده شده است.
حبيب يعني کسي که شما او را دوست داريد و احساس جذبه ي دروني نسبت به او احساس ميکنيد.