اخلاق مديريت

رابطه کارگران و کارمندان با کارفرمايان و قوانين مديريت

ایجاد رابطه صمیمی با کارمندها توسط مدیر

بنده مدير يك اداره هستم براي اين كه با کارمند ها رابطه صمیمی داشته باشم چه كار بايد بكنم؟

خوشحاليم پاسخگوي شما هستيم.همانطور كه مي دانيد صميميت چيزي جز محصول بلوغ اجتماعي، عاطفي و رواني افراد در روابط خود با يكديگر نيست كه شامل تبادل احساس¬ها و خواسته¬هاي آن¬ها با همديگر بوده و همواره دارا

برخورد مدیر اداره با کارمند سخن چین

برخورد يك مدير اداره زماني كه كارمند ها زير آب همديگر را مي زنند چگونه بايد باشد، مثلا بعضي از كارمند ها زير آب كارمند هاي ديگر را مي زنند در اين صورت وظيفه من چيست، حرف او را باور كنم يا كاملا رد كنم؟

به شيرين زباني و لطف و خوشي- تواني كه پيلي به مويي كشي
به گفتار شيرين جهان ديده مرد- كند آنچه نتوان به شمشير كرد

نامه حضرت علي (ع) در مورد اخلاق مدیریت

شنيده ام كه در مورد اخلاق مديريتي حضرت علي عليه السلام نامه اي را به مالك اشتر نوشته اند. متن اين نامه را همراه با ترجمه آن از شما خواستارم.

وقتي حضرت اميرالمومنين علي (ع)، مالك اشتر نخعي از ياران خود را به امارت مصر منصوب كرد، به او فرماني در قالب يك نامه نوشت، اين نامه بي ترديد از مهمترين اسناد سياسي حقوق اسلامي و خصوصا شعبه شيعي آن است.

مدیريت اسلامی

لطفا در مورد مديريت در قرآن و روايات توضيح دهيد؟

در پاسخ به مطالب زير توجه كنيد :
الف. مديريت اسلامي چيست؟jpg_9.