دانش اندوزي

آداب تحصيل علم

چه علمی را یاد بگیریم

از نظر اسلام و پيامبر اسلام صلي الله عليه و اله بهتر است چه علومي(ديني و غير ديني) را ياد بگيريم؟

در مورد اينكه از نظر اسلام چه علمي بايد آموخت چند نظريه وجود دارد:
نظريه اول : منظور اسلام از علم‏ ،علوم ديني است
ممكن است كسي بگويد مقصود از همه اين تأكيد و توصيه‏ها ،علم خود دين است .

اخلاق پژوهش

در عرصه ي پژوهش چه فضائل و بداخلاقي‌ها بي قابل تصور است ؟

فضايل اخلاقي در پژوهش:

ضرورت تحقیق و پژوهش

چرا تحقيق و پژوهش اهميت و ضرورت دارد ؟

نوع و سطح فعاليت‌هاي پژوهشي يكي از شاخص‌هاي اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي‌شود. موفقيت در تمام فعاليت‌هاي مربوط به توسعه صنايع، كشاورزي، خدمات و... به گونه‌اي به گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي بستگي دارد.

تخصص گرایی

آياانسان درطول عمربه بيشتررشته هاعلم پيداكندبهتراست يااينكه يك رشته راتخصصي بخواند؟درپيشگاه الهي كدام يكبهتره؟وفرق تخصص باافراط درچيست؟

مقدمه اول

اخلاق دانش اندوزي

تاثير فراگيري اخلاق دانش اندوزي بر جامعه چگونه است؟

فراگيرى دانش مطلوبيت ذاتى ندارد. به صرف عالم‌شدن سعادت حقيقى انسان تأمين نمي‌شود. در طول تاريخ، عالمان و انديشمندانى بوده‌اند كه علم خود را در جهت توسعه فساد و تأمين خواسته‌هاى شيطانى خود و ديگران به كار گرفته‌اند. بر همين اساس، اسلام در كنار دعوت به علم‌آموزى، شرايط، آداب و اخلاقيات ناظر به اين عرصه را نيز بيان كرده است. كه درباره آن در كتاب‌هاي مربوط به تعليم و تربيت و اخلاق دانش‌اندوزي بحث شده است. در اين تحقيق، تنها به مواردي از تأثير رعايت اخلاق تعليم و دانش‌اندوزي را اشاره مي‌شود.