محيط خوابگاه

مسايل مربوط به محيط خوابگاه

حس کنجکاوی در خوابگاه

بعضي از دانشجويان خوابگاهي در مورد مسايل خانوادگي كاملا خصوصي دخالت كرده و حس كنجكاوي نسبت به روابط يك شخص با ديگران دارند. روش مقابله با اين افراد چيست؟

پرسشگر گرامي در محيط هايي مانند خوابگاه كه انسان روابط نزديكي با ديگران دارد، فرد بايد به گونه اي عمل كند، كه اطرافيان او از مسائل خصوصي زندگي او آگاه نشوند.

درمان وابستگی در خوابگاه

عده اي از دانشجويان در خوابگاه ها نسبت به افراد ديگر يا هم اتاقيها احساس وابستگي شديد مي كنند. راه كاهش اين وابستگي چيست؟

پرسشگر گرامي، چه افتخار آفرين است ارتباط با فردي كه تا اين حد قلب دلسوزش براي ديگران مي تپد. قدر دوستي با شما را مي دانيم.

جوک قوميتي در خوابگاه

در خوابگاه جوكهايي كه در مورد قوميت هاي مختلف (ترك - لر - عرب ..) مي گويند كه گاه اهانت است، گناه دارد، چيكار بايد بكنيم؟

تمسخر قوميت ها و بخشهاي مختلف كشور به عنوان يك عادت بسيار زشت از آسيب هاي جدي فرهنگ جامعه ما مي باشد كه متاسفانه پيامدهاي منفي بسيار زيادي نيز به دنبال دارد ؛ علاوه بر ايجاد تضاد ، اختلاف و تفرقه افكن

موسيقي در خوابگاه

من تو خوابگاه آهنگ ابدا گوش نميدم ولي هم اطاقي هام معتاد آهنگ هستند و هميشه آهنگ گوش مي كنند و منم گوش مي كنم ... شما بگيد من چي كار كنم؟

در زمينه موسيقي در خوابگاه ابتدا لازم است به چند نکته توجه داشته باشيد :

اخلاق خوابگاهي

اخلاق دانشجويي در خوابگاه را توضيح دهيد؟

در معاشرت با ديگران، تا زماني كه ما فکر کنيم اخلاقمان خوب است و هيچ عيب و ايرادي نداريم، هيچ‌گاه براي تغيير آن کاري نمي‌کنيم.