محيط خوابگاه

مسايل مربوط به محيط خوابگاه

گعده هاي دوستانه در خوابگاه

سلام و عرض ادب در بسياري از گعده هاي دوستانه كه مي نشينم، براي خندان بودن و شاد بودن به تمسخر ديگران و غيبت كردن مي پردازند، بنده هم كه مخالفت مي كنم مورد بي مهري قرار مي گيرم و به من مي گويند تو آدم خشكي هستي و اصلا نمي تواني شاد باشي! سوال من اين است با توجه به تأكيد اسلام براي شاد بودن، در چنين جمع هايي براي خندان بودن به جاي تمسخر و غيبت چه بايد كرد و شما چه راهكاري براي مقابله با اين مسائل پيشنهاد مي كنيد؟

انديشمندان، روانشناسان و انسان شناسان تاكيد مي كنند كه انسان موجودى دو بعدي است و از جسم و روح پديد آمد، هر كدام نيازها و آسيب‏هاى خاص خودش را دارد.