مناجات

مناجات ائمه و بزرگان

خدایا اگر پیش تو بگریم

خدایا اگر پیش تو بگریم ...

... اشک و آه و ناله و اظهار فقر و نداری ائمّه علیهم السّلام و دیگر افرادی که به حقیقت رسیده اند، هرگز قطع نمی شود.

مناجاتی از استاد شیخ حسین انصاریان(1)

الهی ، ای کمال بینهایت ، ای دهنده سلامت ، ای نشان دهنده راه سعادت ، ای نقاش صورت ، ای عالم سیرت ، ای اراده و مشیت .
الهی ، ای قدرت وسطوت ، اسیرم در کثرت .

گزیده ای از مناجات های علاّمه حسن زاده آملی (8)

گزیده ای از مناجات های علاّمه حسن زاده آملی 8

از الهی نامه ی حضرت علاّمه حسن حسن زاده آملی حفظه الله

گزیده ای از مناجات های علاّمه حسن زاده آملی (7)

گزیده ای از مناجات های علاّمه حسن زاده آملی 7

از الهی نامه ی حضرت علاّمه حسن حسن زاده آملی حفظه الله

مناجات خواجه عبدالله انصاری(1)

آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟
فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟

دیوانه کنی ، هر دو جهانش بخشی
دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟